Přední východ – úvod

Přední východ – úvod

 • Na území dnešních států: Turecko, Írán, Irák, Izrael, Sýrie, Libanon, Jordánsko
 • Přírodní rozmanitost
 • Oblast Mezopotámie leží mezi řekami Eufrad a Tigris
 • Oblast východního středomoří
 • Ostatní státy využívaly blízkosti moře – rozboj dálkového obchodu (Peloponéský poloostrov + Přední východ + Egypt)
 • Označován jako kolébka lidstva
 • Vznik států 3500 let př. n. l.

Pojmy:

1) Centralismus (centralizovaný stát):

 • Stát, který je organizován a řízen z jednoho rozhodovacího místa (centra, hlavního města)
 • Rozlehlý stát je rozdělen na menší územně-správní jednotky – řídí je úředníci, kteří byli do oblasti dosazeni panovníkem a plní panovníkovu vůli

2) Chrámové hospodářství:

 • Představa, že majitelem veškeré půdy je nejvyšší bůh
 • chrám je hlavní ekonomickou jednotkou
 • Veškerá úroda je odnesena do chrámu, kde ji kněží mezi obyvatele dle potřeby přerozdělili = přerozdělovací hospodářství
 • Např. Mezopotámie

3) Palácové hospodářství:

 • Politický a ekonomický život přesouván do paláce
 • Palác přerozděluje úrodu dle potřeby

4) Kolonie:

 • Osada, která je založena mimo území vlastního státu (např. fénické osady)

Mezopotámie:

 • Oblast mezi řekami Eufrad a Tigris
 • Tzv. kolébka civilizace
 • Rychlý zemědělský rozvoj – dobré klimatické podmínky
 • Vznik městských států
 • Moře – předpoklad pro vznik dálkového obchodu
 • Malý surovinový základ: např. dřevo, kámen
 • Přebytečný materiál = rákos, hlína (vytvářeli hliněné destičky a psali na ně)

reklama