Rusko v 11.-15. století

Rusko v 11.-15. století

 

  • velmi řídce osídlené území – netvoří státy
  • V 9.století se do Ruska dostávají Vikingové – města se soustřeďují u velkých měst a právě asi Vikingové zakládají státy

Rurik

  • roku 862 zakládá první Ruský stát – Novgorod
  • později 2 neznámí králové Oleg a Igor – neví se kdo to byl (asi Igor syn Rurika)

Igor zakládá stát Kyjevská Rus

  • Igor několikrát obsadil Konstantinopol
  • Po jeho smrti za něj vládne jeho žena Olga

Olga

  • dneska je sv. Olga patronkou Rusů
  • přináší a šíří do Ruska křesťanství

Vladimír

  • 1006 Vladimír přikazuje, že křesťanství jako povinné náboženství
  • má 16 synů, kteří se pobijí v jedné občanské válce – jako jediná přežije Jaroslav

Jaroslav Moudrý

  • roku 1050 založil první Ruský zákoník – Ruská Pravda – velmi moudrý
  • podporuje vzdělání
  • jeho stát je moc velký, aby ho uhlídal z jednoho centra
  • po jeho smrti se Kyjevská Rus rozpadá na 20 částí – pořád je jedna část strašně velká

1223 bitva u Kalka

  • Mongolové rozpráší spojenou armádu všech Kyjevských knížat
  • Mongolové je popravili zajímavým způsobem – zabalili je do koberců, najedli se na nich a počkali až se udusí
  • na tomto území založili Mongolové město Zlatá Horda – centrum vybírání daní pro Mongoly – na správu vybíraní daní dostává pravomoc kníže Moskevského státu