Rusko v 16.století

Zlatá Horda

-       postupně slábne její moc

Moskevská Rus

Dmitrij Donský

 • 1380 – Kulikovo Pole – porazí Zlatou Hordu (snaží se osamostatnit = Moskevská R.)
 • 1382 – Zlatá Horda dobije Moskvu, a tak musí zase platit daně (Dmitrij je platil i před)

Ivan III.

1480 – Stání na Ugle – Ivan shromáždí vojsko a chce bojovat proti Hordě, ale je tak slabá, že než se k Ugle její vojsko dopraví, tak se rozuteče, zabije chána = zánik Zlaté Hordy – vznikají malé chanáty

 • -       Ivan začíná používat titul Car
 • -       Car, protože si myslí, že Moskva je jako Řím a on je císař
 • -       vnuk Ivana je Ivan IV. Hrozný

Ivan IV. Hrozný

 • -       car ve svých 3 letech
 • -       synové: Alexej(zabil ho), Fjodor(nesvéprávný), Dmitrij

Bojaři – ruská šlechta

-       v mládí Ivan pochopil, že násilí je legální a dobré

Stoglav – Ivanův zákoník

 • -       ve svých 20-ti letech se psychicky změní(silná paranoia+??) a začne zabíjet lidi kolem sebe jen tak ze srandy
 • -       jako první krutě vyvraždil Bojary (vymýšlí originální způsoby poprav)
 • -       vytvoří si osobní gardu – opričníci = speciální všemocná garda, které může dělat úplně cokoliv je napadne a nebudou potrestáni
 • -       Ivan rozdělí Rusko na 2 části:
 • 1.     Zemština (2/3) – obyčejný ruský lid
 • 2.     Opričnina – pouze carovo území, kde nikdo jiný nesmí

Livonská válka

 • -       snaží se dobít Pobaltí, ale narazí na Švédy a válku prohraje
 • -       dobytí Novgorodu – větší než Moskva – vyvraždění všech obyvatel (60 000)
 • -       vlastnoručně zabil syna a tím zlikvidoval dynastii Rurikovců
 • -       po smrti Ivana má nastoupit Fjodor, ale je nesvéprávný a tak mu Ivan udělil poručníka, který vládne za něj: Boris Godunov

Boris Godunov

 • -       šlechtě se to nelíbí, protože není jasný jeho původ
 • -       šlechta použije agitaci (car je dán bohem)
 • -       za jeho vlády bude hladomor, neúroda a lid si myslí, že za to může zlý Godunov
 • -       „nechá“ zabít Dmitrije

1598 – zemře Fjodor, tak se Boris udělá sám carem = vymírají Rurikovci        

1603 – propuká největší povstání v Rusku

 • -       objeví se falešný „Dmitrij“(polský kněz), a tak se mu začne říkat Lžidimitrij- najednou ho všichni poznali (i ti, kteří jsou  mladší než on)
 • -       po smrti Borise se na měsíc stane carem Lžidimitrij, ale je zabit Šlechtou

Smuta – válka po smrti Godunova – válka šlechty proti šlechtě

 • 1606-10 – k moci se dostane nejsilnější šlechtický rod Šujskij
 • 1612 nastupuje na trůn M.Romanov