Stoletá válka

 

Anglie – klade nároky na francouzský trůn, chce si udržet území, ovládnout Flandry
Francie – chce sjednotit francouzsky mluvící obyvatelstvo do francouzského království
- Vylodění, Eduard III. dobyl Caen, ničí mosty na Seině, čeká na posily z Vlámska
- Francouzi dohánějí Angličany u Kresčaku 1337, unaveni, mokré zbraně, přesto útočí
- Anglie odráží útoky, Francie ustupuje se ztrátami až 1500 urozených, tisíce pěšáků
Anglie – dokonalejší taktika, profesionálnost, Francie – šlechtická jízda, každý sám za sebe
1348 černá smrt – úbytek obyvatelstva, nespokojenost občanů, povstání Marcela
- Vyhánění rolníků z půdy, ohrazování, povstání Tylera
Bitva u Poitiers – odražení útoku, padl výkvět francouzské šlechty, zajat král Jan II. Dobrý
Jindřich V. – anglický král, dobré vojenské schopnosti, manželka Markéta z Valois
- Obnovuje stoletou válku, 1415 u Azincourtu získal Normandii
Johanka z Arku – dcera rolníka, slyší hlasy andělů, jde do války jako vyvolená Bohem
- Snaha vrátit Karlovi dauphinovi víru, osvobodit Orléans, zajistit Karlovi pomazání v Remeši
- Při setkání Karel převlečen za šaška, Johanka ho poznala, dostává armádu
- 1429 porazila Angličany u Patay
- Karel dauphin korunován v Remeši jako Karel VII.
- Johanka působí na vojáky i lid, Karel se jí obává, dává jí nebezpečné a bezvýznamné úkoly
- Angličané ji koupili, zajata Burgunďany, odsouzena jako kacířka a čarodějka
- 30.5.1431 upálena v 19 letech na náměstíčku Vieux Marché
- Francie vyčerpaná, chce vést pomalou záškodnickou válku
- Anglie finančně unavená, odpor obyvatelstva
1436 Francouzi dobyli Paříž
1449 připojena Normandie
1453 vítězství u Castiglione
1558 přístav Calais

- Francie po stoleté válce lépe než Anglie, vývoj centralizované monarchie, budování armády