Derivace součinu v kombinaci se složenou funkcí

Další příklady na deri vace

zdroj: mathematicator.com