16.století v Evropě

-       století plné změn

Francie

 • -       předtím, než byl Filip II.Dobrý zajat, tak rozdělil Francii pro syny Karla a Filipa
 • -       Filip má tzv. Burgundskou zem

Burgundsko

Filip --- Jan --- Filip Dobrý

Filip III. Dobrý

 • -       začal dobývat celou Evropu, rozšiřoval se na východ, chtěl obsadit Švýcarsko (bylo to pouze společenství pár vesnic = nic významného)
 • -       začala válka Švýcarsko XXX Burgundsko
 •   měla to být jasná výhra pro Filipa, ale po 20-tri letech bylo Burgundsko poraženo i když mělo nejlepší armádu v Evropě
 •   Švýcaři vyhráli díky tomu, že znali terén a byli otužilí
 •   Filip Dobrý v této válce zemřel a válku dokončí syn Karel Smělý

1477 bitva u Nancy  - v této bitvě zemřel Karel(armáda se rozutekla a nechala ho tam)

 • -       tímto rod vymírá po meči
 • -       od této chvíle byla Švýcarská armáda velmi žádaná po Evropě (Vatikán)
 • -       Burgundsko zdědila Marie Burgundská = od té chvíle byla žádaná, ale už byla zasnoubena s Maxmiliánem Habsburským = Habsburkové získali bohaté území

Habsburkové

Zikmund --- Albrecht --- L.Pohrobek --- Fridrich III. --- Maxmilián

Maxmilián Habsburský

 • -       vlastní Burgundsko (Flandry) a Rakousko
 • -       dokázal si Burgundsko udržet i po smrti Marie
 • -       měl syna Filipa Sličného

Filip Sličný

 • -       oženil se s Janou Šílenou (dcera I.Kastilské a F.Aragonského)
 •    Jana měla 2 bratry, kteří zemřeli a tak všechno zdědila
 • -       získal další území pro Habsburky (Španělsko a Jižní Ameriku)
 • -       měli syny Karla, Ferdinanda a dceru Marii
 • -       Filip brzo zemřel

1515 Dědická smlouva

 • sepsal ji stále žijící Maxmilián (hlava rodu) – díky této smlouvě dostali Habsburkové ještě České země a Uhry
 • Vladislav Jagellonský – Ludvík, Anna
 • měla být svatba Ludvík+Marie a Anna+Ferdinand
 •  Ferdinand si ji vzal s podmínkou, že dostane kus území pro sebe

-       v roce 1526 se rozdělila Habsburská země na 2 větve:

 1.    1.španělská větev (Burgundsko, Španělsko, J.Amerika) – vlastnil Karel
 2.    2.rakouská větev (české země, Uhry, Rakousko) – vlastnil Ferdinand

§  tyhle 2 větve se zde táhnou přes 200 let   

 

Nástup Renesance

-       nový životní styl v Evropě; nové myšlení a vnímání

Středověká filosofie:

-       středověká filosofie se dělí na: patristiku(sv.Augustin) a scholastiku(Tomáš Akvinský)  

 1.     Patristika – jak má vypadat náboženství a církev (vymýšlí dogmata)
 2.     Scholastika – snaží se dokázat dogmata
 • -       „život na Zemi není důležitý! Důležité je až to, co je po smrti“
 • -       nejdůležitější je posmrtný život a věci kolem něj (kolik andělů se vleze do jehly,…)
 • -       příchod Arabů a nové objevy přináší to, že lidé začínají myslet trochu jinak

P.Abelard

 • -       považován za prvního renesančního filosofa; napsal dílo: Heloisa (podobné jak Romea a Julie ve středověku)
 • -       renesanční myšlenka: „když jsem v kostele, nemyslím na Boha ale na tebe Heloiso“

R.Bacon

 • -       začíná studovat přírodovědu
 • -       mezi jeho nápady patří: zvětšovací sklo = lupa,…

F.Bacon

-       „spalte všechny knihy o vědě – musí se začít znovu“

Erasmus Rotterdamský

-       dílo Chvála bláznovství – vysmívá se evropskému myšlení – je hloupé

W.Occam

-       „Occamova břitva“ – princip logické úspornosti

Mikuláš Kusánský

-       zavádí vážení; navrhuje změnu náboženského kalendáře; špička církve - zkoumá svět!

Mikuláš Koperník

-       Heliocentrická soustava

Galileo Galillei

-       prosazoval Heliocentrickou soustavu; objev, že Země je kulatá

G.Bruno

 • -       prosazoval, že vesmír je nekonečný a že Země letí vesmírem bez smyslu – byl upálen
 • -       vynález knihtisku (Johan Guttenberg) – možnost šíření informací
 • -       objevné cesty (zjištění, že svět je větší)
 •    věří se, že Bůh stvořil svět, ale žijí indiáni, kteří vůbec neví kdo Bůh je

Humanismus

 • -       „člověk je svobodný“; Bůh mu nedává žádné úkoly
 • -       člověk by měl žít na tomto světě v přepychu, pohodlí, měl by vidět krásu – počátek umění = všechno je krásné
 •    už se nesoudí po tom, jestli se to líbí Bohu
 • -       podle renesance není Bůh až tak důležitý; existuje, ale máme svobodnou volbu rozhodování
 • -       „renesanční člověk = aktivní, zvědavý, chytrý“

Jakub z Lobkovic

 • -       typický renesanční člověk – poznává Zemi, cestuje (1.Čech v pyramidě,…),…
 • -       v 16.století začíná církev mnohem více zpřísňovat pravidla
 • -       v renesančním umění se začíná používat Perspektiva (vzdálenost na obraze)
 • -       v této době tvořili: Da Vinci, Michelangello, D.Alighieri, Petrarca,…