Rovnice s absolutní hodnotou - kvadratické

Další příklady na absolutní hodnotu

zdroj: mathematicator.com