Algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

Ukázka příkladu číslo 1.

Vypočítejte:

příklad na algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

Řešení:

příklad na algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

Ukázka příkladu číslo 9.

Vypočítejte součet, rozdíl a součin komplexních čísel

příklad na algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

Řešení:

příklad na algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

Ukázka příkladu číslo 9.

Vypočítejte součet, rozdíl a součin komplexních čísel

příklad na algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

Řešení:

příklad na algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

Ukázka příkladu číslo 17.

Komplexní číslo

příklad na algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

napište v algebraickém tvaru.

Řešení:

příklad na algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

Ukázka příkladu číslo 26.

Komplexní číslo

příklad na algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

napište v goniometrickém tvaru.

Řešení:

příklad na algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

Ukázka příkladu číslo 32.

Vypočítejte:

příklad na algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

Řešení:

příklad na algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

reklama