Derivace – tabulka základních derivací a odvození derivací z definice