Hyperbola

Ukázka příkladu číslo 2.

Napište rovnici hyperboly H(F, G, 2a), která má dána ohniska a velikost jedné poloosy:

příklad na hyperbolu

Řešení:

příklad na hyperbolu

Ukázka příkladu číslo 7.

Určete průnik kuželosečky

příklad na hyperbolu

a polopřímky danou body

příklad na hyperbolu

Řešení:

příklad na hyperbolu

Ukázka příkladu číslo 14.

Načrtněte hyperbolu, která má rovnici:

příklad na hyperbolu

Řešení:

příklad na hyperbolu

reklama