Kombinatorika

Ukázka příkladu číslo 4.

Řešte rovnici:

příklad z kombinatoriky

Řešení:

příklad z kombinatoriky

Ukázka příkladu číslo 7.

Kolik čtyřciferných čísel, v nichž se mohou cifry i opakovat, lze vytvořit z cifer 0,1,2,3,…,9?

Řešení:

příklad z kombinatoriky

musíme odečíst s nulou na začátku

příklad z kombinatoriky

Ukázka příkladu číslo 10.

Dokažte,že součin každých tří po sobě jdoucích celých kladných čísel je násobkem čísla 6.

Řešení:

příklad z kombinatoriky

Ukázka příkladu číslo 18.

Pomocí množinových diagramů dokažte, že pro každé dvě množiny platí:

příklad z kombinatoriky

Řešení:

příklad z kombinatoriky

Ukázka příkladu číslo 35.

Kolik přirozených čísel větších než 15 lze vytvořit z číslic 0,1,2,3,5, jestliže se žádná číslice neopakuje?

Řešení:

příklad z kombinatoriky

reklama