Kružnice

Ukázka příkladu číslo 3.

Napište rovnici kružnice, jejímž průměrem je úsečka AB daná body:

příklad na kružnici

Řešení:

příklad na kružnici

Ukázka příkladu číslo 6.

Určete rovnice všech kružnic, které procházejí bodem:

příklad na kružnici

a dotýkají se obou os soustavy souřadnic.

Řešení:

příklad na kružnici

reklama