Kulová plocha koule

Ukázka příkladu číslo 1.

Metodou souřadnic vyšetřete množinu všech bodů X roviny, které mají stejnou vzdálenost od dvou rovnoběžek pq ležících v rovině.

Řešení:

příklad na kulovou plochu a kouli

Ukázka příkladu číslo 5.

Vyšetřete množinu středů všech tětiv kružnice

příklad na kulovou plochu a kouli

které procházejí bodem

příklad na kulovou plochu a kouli

Řešení:

příklad na kulovou plochu a kouli

Ukázka příkladu číslo 14.

Napište rovnici kulové plochy, která má střed na přímce

příklad na kulovou plochu a kouli

a prochází body

příklad na kulovou plochu a kouli

Řešení:

příklad na kulovou plochu a kouli

reklama