Kvadratická rovnice

Zadání

Řeš v množině reálných čísel rovnici: x² + 5x + 4 = 0

1. krok

Pro řešení kvadratických rovnic máme stanovený jednoduchý vztah, takzvaný výpočet přes diskriminant, který se snadno použije. Číslo, které stojí před  je koeficient a, číslo, které stojí před x, je koeficient b a samotné číslo před znaménkem rovnosti je koeficient c.
Obecný zápis kvadratické rovnice je: ax² + bx + c = 0
V našem případě je a = 1b = 5 a c = 4.
Diskriminantem nazýváme výraz: D = b² – 4ac
Vyjde-li diskriminant kladný, rovnice má hned 2 kořeny. Je-li diskriminant nulový, rovnice má přesně jeden kořen. Je-li však hodnota diskriminantu záporná, rovnice žádné řešení (v oboru reálných čísel) nemá.

2. krok

Vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice:

Jak řešit kvadratické rovnice

Dosadíme koeficienty ze zadané rovnice:

Jak řešit kvadratické rovnice

3. krok

Snadno dopočítáme hodnotu kořenů.

Jak řešit kvadratické rovnice

reklama