Parabola

Ukázka příkladu číslo 3.

Určete ohnisko a řídící přímku paraboly

příklad na parabolu

Řešení:

příklad na parabolu

Ukázka příkladu číslo 7.

Určete souřadnice ohniska a řídící přímky paraboly

příklad na parabolu

a průsečíky s přímkou

příklad na parabolu

Řešení:

příklad na parabolu

Ukázka příkladu číslo 17.

Najděte souřadnice ohniska, vrcholu a řídící přímky paraboly

příklad na parabolu

Řešení:

příklad na parabolu

reklama