Rovnice s jednou absolutní hodnotou – geometrický význam