Trigonometrie

Ukázka příkladu číslo 2.

Dvě přímé ulice se křižují v místě K v úhlu α = 51°. Místo A na jedné z těchto ulic, vzdálené od křižovatky K 1625 m, má být spojeno nejkratší cestou s druhou ulicí. Jak dlouhá bude tato spojka?

Řešení:

příklad na trigonometrii

Ukázka příkladu číslo 5.

Na vodorovné rovině stojí 65 m vysoká věž a továrenský komín. Z vrcholu věže vidíme patu komína v hloubkovém úhlu α = 10°19′ a od paty věže vidíme vrchol komína ve výškovém úhlu β = 17°43′. Jak vysoký je komín?

Řešení:

příklad na trigonometrii

reklama