Kousavý pavouček

Kousavý pavouček, vylez si na okap.

Přišel déšť a pavouček na zem spad.

Pak vysvitlo slunéčko a osušilo zem.

Kousavý pavouček zase si vylez zase ven.

Obrázek