Viry a nebuněčné organismy

Viry a nebuněčné organismy

NEBUNĚČNÉ
Viry
 • Nejjednodušší organismy
 • 2 fáze života
  • Extracelulární – žádné známky života
  • Intracelulární – když se vir dostane do buňky, ožívá
 • Jsou schopny se rozmnožovat jen vnitru buněk
 • Nemají vlastní metabolismus – k množení používají metabolický aparát hostitele
 • Virion – život nevykazující částice
  • Uvnitř obsahuje NK (DNA nebo RNA)
  • Na povrchu je KAPSID – tvořený VIROVÝMI BÍLKOVINAMI (kódovanými virovou NK)
   • Bílkovinný obal vir chrání
   • Nositel specifických skupin, umožňující zachycení viru na buněčném povrchu a jeho vstup do buňky
  • Některé viry mají navíc obal z biomembrány (HIV)
  • Bakteriofág – vir napadající bakterie
  • Rozmnožování (virová infekce)

 

 • Virulentní infekce – vede k lyzi buňky (rozpadu)
  • Virion přilne na povrch  celý virion nebo jen DNA proniká do hostitelské buňky replikace DNA v buňce  NK vyvolá v buňce proteosyntézu bílkovin  množení viru  buňka replikuje virovou NK a syntetizuje bílkovinu kapsidy  nový virion  opustí buňku, ta buď zanikne (lyze) nebo zůstane nezměněna viriony se uvolní do prostředí
 • Mírná infekce
  • PROVIRUS = začlenění virové DNA do buněčného chromozomu  při dělení buňky se virová DNA přenese i do dceřiné buňky
  • Za určitých podmínek může PROVIRUS udělit hostitelské buňce nové vlastnosti – buňka se pak stává nádorovou
 • Dělení virů
 • RNA-viry
  • U rostlin – vir tabákové mozaiky
  • Chřipka, zarděnky, spalničky, příušnice
 • DNA – viry
  • Neštovice, opar, EB virus – mononukleóza
 • Retroviry – RNA viry – přepis RNA na DNA – musí obsahovat enzym reverzní transkriptáza – HIV, onkoviry- nádory

 

 

Viroidy

 • Tvořené jednořetězcovou molekulou RNA, neobklopenou kapsidou
 • Bledost okurek, zakrnělost chmele

Priony

 • Bílkoviny
 • 2 formy –
  • Nevinná forma – běžně v těle člověka (v neuronech) – důležitá při ukládání paměti
  • Smrtící forma – liší se konformací – stačí 1 a spustí řetězovou změnu formu nevinných prionů na smrtící
 • Velmi odolné proti proteázám, vysoké T, i desinfekčním prostředkům
 • Savo, louh, mokrý var 134°C při 3 Barech, 20 min
 • BSE – nemoc šílených krav – houbovitost mozkupřenos na člověka ve formě Creutsfeldt-Jakobovy choroby – demece,smrt za 12 měsíců
 • Kuru – kmen Fore na Nové Guineji – rituální kanibalismus – 3 stádia (rovnováha, smích, neudržení výkalů a moči + nejde polykat)
 • Skrapie – klusavka – ovce svědění – vyškabování kůže – ztráta motoriky
PROKARYOTICKÉ ORGANISMY
Bakterie
 • Heterotrofní i autotrofní organismy (některé schopnost fotosyntézy – cytoplazma místy vychlípená – obsahuje váčky s bakteriochlorofylem – umožnění přeměny světla na chem. E)
 • Heterotrofní (saprofyti, paraziti) x autotrofní (foto-, chemo-)
 • Významní dekompozitoři – zbavují nás mrtvých těl
 • Bakterie střevní mikroflóry – pomáhají nám vstřebat živiny, vitamíny (u býložravců rozklad celulózy – Escherichia Coli ve střevech)

Stavba bakterie

 • Na povrchu mají pouzdro (odolnost bakterie)
 • U některých druhů nepohyblivé fimbrie, u jiných pohyblivé bičíky
 • Buněčná stěna – peptidoglykan
 • Zásobní látkou je glykogen

Při nepříznivých podmínkách ztrácí bakterie část vody  zahustí se cytoplazma  vytvoří se SPORA  bakterie replikuje chromozom a obalí jej stěnou (obal spory)  metabolismus se zpomalí

Rozmnožování

 • Dělení
 • Molekula DNA se replikuje, čímž vzniknou dva chromozomy  každý na jeden pól  rozdělení
 • Escherichia Coli se rozmnožuje pohlavně
 • Bakterie dělíme
 • Podle potřeby kyslíku
  • aerobní – potřebují k životu kyslík
  • anaerobní – nemohou žít v přítomnosti kyslíku
  • fakultativně aerobní – v přítomnosti kyslíku dýchají jej, v jeho nepřítomnosti dýchají látky jiné (dusičnany, nebo fermentují org. látku)
 • Podle dusíku
  • nitrogenní – váží dusík z půdy a přeměňují ho na organické látky – žijí na kořenech bobovitých rostlin
  • nitrifikační – aerobní bakterie přeměňují amoniak na dusičnany
  • denitrifikační – anaerobní bakterie redukují dusičnany na amoniak či dusík

Tvary bakterií

 • Tvar kulatý – KOKY
 • Tvar tyčinkovitý

Některé bakterie způsobují vážná onemocnění člověka a zvířat  patogenní bakterie

 • Proti některým z nich se můžeme chránit očkováním  vakcinace
 • Proti těmto patogenům zabírá léčba antibiotiky. Některé bakterie se časem vůči nim mohou stát rezistentní.
 • Toxiny mohou být bílkoviny, peptidy , které jsou schopny způsobit onemocnění při styku s nimi  interakce s enzymy a buněčnými receptory

Nemoci způsobované patogenními bakteriemi

 • zápal plic – pneumokoky
 • angína, spála – streptokoky
 • nežity – stafylokoky
 • tyfus – salmonely
 • choleru – vibria
 • TBC – mykobakterie

Význam bakterií

 • rozklad odumřelých zbytků a odpadních látek těl živočichů a rostlin přeměňují na vodou rozpustné látky  příjem vyššími rostlinami ve formě živin – mineralizace
 • v průmyslu – kvašení  ocet, sýry
 • výroba antibiotik
 • v zemědělství místo NPK hnojiv

Boj s bakteriemi

 • Pasteur – pasterizace –
 • Koch – zakladatel bakteriologie, objevitel původce TBC a cholery
 • Fleming – objevitel penicilinu – antibiotika

Archea

 • odlišují se od bakterií v tom, že v BS není peptidoglykan
 • nacházejí se v prostředích, která svými podmínkami připomínají dobu začátku vývoje organismů
 • Methanové bakterie – anaerobní – žijí v močálech produkující methan – i v trávicím traktu člověka a zvířat
 • Halofilní bakterie – žijí ve slaných vodách
 • Termoacidní bakterie – žijí v horkých pramenech v blízkosti podmořských vulkánů
 • Bližší vývojově eukaryotám
Sinice
 • Autotrofní organismy
 • Zásobní látkou je škrob
 • Nejodolnější organismy
 • Většina z nich je v planktonu – tvoří VODNÍ KVĚT – povlak stojatých vod
 • Producenti kyslíku – fotosyntéza – vážou plynný dusík v půdě – HETEROCYSTY – odlišené buňky schopné vázat vzdušný dusík a obohacovat tak substrát
  • Systém tylakoidů s chlorofylem A
 • Rozmnožují se dělením
 • Jednobuněčné x tvoří vlákna
 • Často vytváří kolonie
 • Vytvářejí klidové spory – AKINETY – spojení buněk vytvoření tlusté stěny
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.