Prvoci, živočišné houby, žahavci

Prvoci, živočišné houby, žahavci

Provoci

 

 • Jednobuněčné organismy, kterou mohou tvořit kolonie –> z některých bičíkatých vznikli živočichové
 • Prvoci jsou závislí na vodě (vodní organismy), když vodu nemají, tvoří CYSTY (ochranná schránka, ve které prvok přežívá dobu sucha)

U některých druhů probíhá opakované dělení jádra –> plazmodia – mnohojaderné útvary viditelné pouhým okem

 

Stavba těla

 • Pelikula – membrána buněk – zesílená a zpevněná
 • Buňka prvoků zajišťuje veškeré funkce – vylučování, dýchání, pohyb..
 • Trávicí vakuola – trávicí funkce
 • Pulzující vakuoly – osmoregulační organely – vylučování přebytečné vody

Způsob pohybu

 • Bičíky
 • Brvy
 • Panožky – měňavka – nepravidelný tvar, pohyb za potravou

Potrava

 • Osmoticky – přes cytoplazmatickou membránu
 • Fagocytóza – obalení váčky s enzymy a pohlcení

Rozmnožování

 • Nepohlavní – dělení
  • Dělení
  • Schyzogónie – dělení rozpadem, nejdříve se namnoží jádra
 • Pohlavní
  • Splývání částic (gamety)
  • Splývání celých jedinců

Třídění

 • Bičíkatí prvoci
 • Prvoci tvořící panožky
 • Výtrusovci – parazité
 • Nálevníci

 

Bičíkovci

 • Nemají plasty
 • Pohyb pomocí bičíků
 • Podélné dělení

Zástupci

Trypanozoma

 • Přenašeč – moucha TSE-TSE –> spavá nemoc–> vyčerpání imunity
 • Krev a mozkomíšní moc obratlovců včetně člověka
 • Undující membrána – vychlípenina pelikuly – slouží k pohybu v krvi (viskozita vyšší než u vody)

Bičenky

 • Undující membrána
 • Dutiny těl ptáků a savců
 • U člověka v pohlavních cestách –> záněty –> neplodnost

Lamblie střevní

 • Napadá buňky tenkého střeva člověka –> zamezuje vstřebávání vody –> průjem
 • Vytváří CYSTY

Měňavka velká

 • Fagocytóza
 • Stažitelná vakuola – hospodaření s vodou – pouze sladkovodní

Měňavka úplavičná

 • Tropy
 • Napadá tlusté střevo –> přilne ke stěně a naleptává ji –> krvácivý průjem

Brvitky

 • Žijí v symbióze s termity, pomáhají jim trávit celulózu

Dírkonožci

 • Mořští
 • Penízek, Kulovinka
 • CaCO3 – schránka –> usazování na mořském dně
 • Prvok s panožkami – schránka –> dárky

Mřížovci

 • Mořští
 • SiO2 – schránka –> usazování na dně moří

Výtrusovci

 • Specializovaní parazité
 • Napadají tělní buňky –> tam se množí
 • Apikální komplex – vypouštějí proteiny jimiž obalí nakaženou buňku –> proteiny ji kryjí před imunitním systémem
 • Tvoří CYSTY

Zimničky – Malárie

 • Komár –> slinné žlázy –> pích –> zimničky napadají jaterní buňky –> dostávají se do krve –> napadají erytrocyty –> v krvi se rozmnožují –> pohlavní rozmnožování i u komára ve střevech
 • Ringové stádium — > zimnička vytváří v krvinkách
 • Chinin – přírodní lék na malárii

Kokcidie jaterní

 • Králík
 • Parazit jaterních buněk –> spory odcházejí trusem

Toxoplazmoza gondii

 • Hlavní hostitel je kočkovitá šelma –> ovlivňuje mozek
 • Přenos od myší, které jsou nakažené –> nízká motorika
 • Člověk –> viróza –> zapouzdření v mozku –> Flégr (člověk, který má pomalé reakce)
 • U lidí, kteří zemřou v autě, nebo je auto srazí je zvýšený výskyt toxoplazmózy

Nálevníci

 • Nachází se v nálevech, kde jsou jejich CYSTY – klidová stádia
 • Mají nejsložitější stavbu těla –> CILIOPHOROZA – nesou brvy – pohybové organely
 • Silná pelikula

Trepka velká

 • Živí se bakteriemi žijícími ve vodě
 • Rozmnožování
  • Nepohlavní – příčné dělení
  • Pohlavní – KONJUGACE – trepka má malé a velké jádro –> velké jádro se rozpustí, když se samičí buňky dotknout samčích tak se spojí malá jádra –> MEIOZA –> jádra se dělí 2, 4, 6, 8..n –> když vznikne dostatečný počet chromozomů trepky se oddělí

Zástupci

 • Vířenka
 • Mrskavka
 • Bobovka
 • Vejcovka

Diblastika

 • 2 zárodečné listy – entoderm a ektoderm
 • V dospělosti těla 2 buněčné vrstvy
  • Vnější – kryje povrch
  • Vnitřní – tvoří výstelku trávicí dutiny
 • Většina se pohybuje volně v larválním stádiu, pak přisedá (houby)
 • Nelze rozlišit hlavovou a trupovou část

Živočišné houby

 • Mořští živočichové převážně, nějací i ve sladkých vodách
 • Dospělci jsou přisedlí
 • Stavba těla
  • Úzce otevřený vak s ostiemi – póry ve stěnách vaku
  • Tělo tvořeno dvěma vrstvami buněk
  • Povrch těla kryje plochý epitel – mezi jeho buňkami je systém kanálků a dutin (vystláno límečkovými buňkami s bičíkem – CHOANOCYTY) –> obě vrstvy jsou spojeny rosolovitou mezibuněčnou hmotou – MEZOGLEA
  • Mezoglea – pohyblivé buňky – rozvádí živiny, pohlavní buňky a náhradní buňky (vznik – ostatní typy) –> obsah buněk s CaCO3 nebo SiO2 – tvorba jehlic (SKLERITY) nebo produkce SPONGINU – rohovitá hmota
  • OSKULUM – vyvrhovací otvor – voda + sperma
 • Amoebocyty – měňavkovité buňky – zajišťují fagocytózu
 • Rozmnožování
  • Nepohlavně – pučení
   • Pučení nových jedinců
   • Pučení v podobě gemulí – GEMULE – kulové útvary obsahují nerozlišené zárodečné buňky a izolační obal tvořený jehlicemi – reprodukční strategie čekání na vhodné podmínky pro život nového jedince
  • Pohlavní – vnitřní oplození
 • Filtrátoři vody


Žahavci
Houba říční, houba rybniční, houba mycí

 • Mořští i sladkovodní
 • Paprsčitá souměrnost
 • 2 zárodečné listy
 • Žáhavé buňky –žahavé vlákno obsahuje jed – hypnotoxin
 • Láčka – trávicí dutina – směr dovnitř i ven
 • Prekambrium, cca 10 000 druhů

Stavba těla

 • Vakovité tělo s chapadly
 • Povrch – svalové buňky a KNIDOBLASTY – žahavé buňky (zachytávání kořisti, obrana)
 • Difuzní nervová soustava – nejjednodušší typ NS, smyslové buňky + malé nervové buňky

2 formy

 • POLYP – přisedlá forma
  • Tenká mezoglea –> nožní terč, ústní terč a věnec chapadel kolem úst
 • MEDÚZA – pohyblivá plovoucí forma
  • Silná mezoglea –> Láčka rozvětvená – trávení, rozvod živin –> GASTROVASKULÁRNÍ (oběhová + trávicí)

Zástupci

 • Polypovci – nezmar hnědý (hermafroditi, medúzové stádium chybí) , nezmar zelený (symbióza s řasami), medúzka sladkovodní
 • Medúzovci – stadium medúzy
  • Pravidelná rodozměna
  • Gonochoristé (oddělená pohlaví)
  • Živí se dravě
  • Žahavé buňky schopny
  • Talířovka ušatá, Měchýřovka portugalská, Čtyřhranky (jed pro člověka smrtelný)
 • Korálnatci – žádné stadium medúzy
  • Schránka – CaCO3, rohovina
  • Korál červený – schránky nových generací se staví na schránky předešlých –> ATOLY
  • Sasanky – symbióza s ráčkem poustevním
   • Mutualismus s klaunem očkatým – sasanka okysličení, klauni úkryt
  • Útesotvorné korály žijí v mutualismu s řasami –> ZOOXANTELY (obrněnky) –> žijí v jejich těle – fotosyntéza – potrava, kyslík
  • Nemají stádium medúzy
  • Rozmnožování – pučení, dělení, pohlavně
  • Velké kolonie

Planula – obrvená plovoucí larva –> vznik z oplozeného vajíčka –> nejčastěji přisedá –> vznik polypu

Strobilace – proces odškrcování mladé medúzky (efyra)

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.