13 – Členovci

Členovci

 • Vodní i suchozemští živočichové (80 % všech živočichů)
 • Mají nestejnoměrně článkované tělo a končetiny ( články často srůstají ve větší celky)
 • Tělo tvoří obvykle hlava, hruď, zadeček a článkované končetiny (navzájem kloubně spojeny),u některých druhů mohou jednotlivé části těla srůstat nebo se dále dělit (hlavohruď)
 • Oporou těla je vnější kostra – kutikula z chitinu, při růstu bývá svlékána, zpevněna CaCO3
 • Omezený růst (svlékání kutikuly- EKDYZE, řízeno hormonálně –> svlékací hormon ekdyson)
 • Instar – stádium mezi svlékáním
 • Pohybují se pomocí příčně pruhovaného svalstva upnutého na vnější kostru

 

 

 • Trávicí soustava: trávicí trubice (ústní dutina, hltan, žaludek, střevo, řitní otvor)
 • Cévní soustava: otevřená, trubicovité srdce na hřbetní straně těla, krev = hemolymfa
 • Dýchací soustava: celým povrchem těla, žábry, plicní vaky, vzdušnice
 • Vylučovací soustava: metanefridie nebo malpighické trubice (vychlípeniny trávicí soustavy – filtrace splodin dusíkatého metabolismu
  • Depoziční exkrece – zvíře si splodiny usazuje na sobě
 • Nervová soustava: gangliová, složena z nadhltanové (mozkové) uzliny, podhltanové uzliny a břišní nervové pásky – KAŽDÝ ČLÁNEK MÁ 2 ZAUZLINY – splývání velká HLAVOVÁ ZAUZLINA
 • Smysly: rozmanité, dobře vyvinuté (především hmatové, zrakové a chemorecepční orgány), soustředěny na určitých místech těla (tykadla, končetiny), složené nebo jednoduché oči mozaikové  vidění,  smyslové brvy
 • Rozmnožování: většinou gonochoristé, vývoj přímý i nepřímý (častá je partenogeneze), vnitřní oplození

Systém:

1)         Trojlaločnatci

2)         Klepítkatci

3)         Žabernatí

4)         Vzdušnicovci

 

Trojlaločnatci

 

 • Vymřelí vodní členovci, žili v prvohorách ( zejména v siluru, devonu, ordoviku)
 • První pár končetin přeměněn v tykadla, ostatní končetiny stejné
 • Tvoří výchozí evoluční typ zejména klepítkatců
 • Tvoří jedinou třídu : TRILOBITI
 • Z mnohoštětinatců ( měli podobné znaky: parapodia, žábry)
 • 1 pár tykadel, 3 souběžné laloky, 3 části těla: hlava, hruď, zadeček
 •  

Klepítkatci

 • Tělo tvoří hlavohruď a zadeček bez končetin
 • Mají celkem 6 párů končetin:
 • 2 páry hlavové – klepítka (chelicery), makadla (pedipalpy) s hmatovou funkcí
 • 4 páry kráčivých končetin na hlavohrudi
 • Gonochoristé, zadečkové končetiny redukované

HROTNATCI

 • Většina druhů vyhynulých, dochovali se např. OSTROREPI ( návaznost na trilobity)
 • Žijí v bahně na dně mělkých moří, těla zploštělé a kryto krunýřem, dravci, 5 párů nohou

 

OSTROREP AMERICKÝ

 

PAVOUKOVCI

 • Dýchací soustava: plicní vaky nebo vzdušnice
 • Hlavohruď, zadeček je bez končetin, 4 páry kráčivých končetin
 • Mají mimotělní trávení

 

Štíři

 • Mají zadeček s hrotem a jedovou žlázou
 • Mohutná makadla s klepety
 • Noční dravci, konají zásnubní hry, vejcoživorodí, jsou chránění

 

ŠTÍR STRĚDOMOŘSKÝ

VELEŠTÍR OBROVSKÝ

 

Štírci

 • Drobní, často žijí v domácnostech, živí se dravě, makadla s klepety, pod kůrou stromů

 

ŠTÍREK OBECNÝ

Pavouci

 • Hlavohruď připojena k zadečku stopkou
 • Chelicery s jedovou žlázou
 • Dravci, na zadečku mají snovací bradavky ( někteří netkají sítě)
 • Jednoduché oči (8 nebo 6 jednoduchých očí), na chodidlech mají snovací háčky
 • Chelicery jsou duté (jedová žláza),splývání jednotlivých tělních článků

Trávicí soustava: jaterní žláza – mimotělní trávení – trávicí enzymy vstříkne do oběti, ta se rozloží Cévní soustava: hřbetní céva, srdce

Vylučovací soustava: malphigické trubice ( ústí do střeva)

Dýchací soustava: plicní vaky ( přeměna zadečkových končetin) – vchlípení žaber

Rozmnožování:  gonochoristé, mají tzv. zásnubní hry, někdy manželský kanibalismus

 • Péče o potomstvo, přímý vývoj, vajíčka v kokoku
 • Centralizace nervových zauzlin v zadečku
 • Tvoří pavučiny (kokon-obalení vajíček), záchytná vlákna, chycení kořisti

KŘÍŽÁK OBECNÝ

Kresba na hřbetu, má snovací žlázy i bradavky

POKOUTNÍK DOMÁCÍ

Tvoří vodorovné sítě v koutech místností

 

SKLÍPKAN HUŇATÝ (živí se členovci – kolibřík, ochlupení, značně huňatý)

 

SNOVAČKA JEDOVATÁ

-„černá vdova“ , manželský kanibalismus

 

Sekáči

 • Malé tělo s dlouhými kráčivými končetinami
 • Dlouhá tenká makadla, zadeček přisedá k hlavohrudi

 

SEKÁČ DOMÁCÍ

Roztoči

 • Tělo tvoří jeden celek
 • Chelicery přeměněny v bodavě savé ústrojí
 • Často parazité, někteří jsou draví (EDAFON)
 • Savé ústní ústrojí
 • Hlava + hruď = idiosoma
 • Rostlinní i živočišní parazité

 

KLÍŠTĚ OBECNÉ

 • Saje krev, žije v listnatých lesích, přenáší klíšťovou encefalitidu a boreliózu
 • Nymfa nemá pohlavní orgány – sameček nesaje krev, oplodní samičku a zemře – samička krev saje

 

ZÁKOŽKA SVRABOVÁ

 • Způsobuje svrab

 

Korýši

 • Vodní zástupci – mořští i sladkovodní
 • Hlava + hruď (srostlé hrudními články) a zadeček
 • 2 páry tykadel, pár kusadel, 2 páry čelist
 • KRUNÝŘ – schránka zpevněná CaCO3

Stavba těla

 • Hřbetní štít – karapax – jeden štítek
 • Zadeček rozšířen – ploutvička – pohyb vpřed
 • Složené oko
 • Tykadla – chemoreceptory – chutná jimi vodu
 • Statocysta
 • Dlouhý pár – hmatová funkce – ústí vylučovací soustavy
 • Rakůvky – tělíska v přední části žaludku – úschovna CaCO3 – Ca berou z potravy – Když chce novou kutikulu, rakůvky se rozpustí
 • Krunýř brání v růstu – velmi časté svlékání
 • Žábry – přívěsky končetin, schované
 • Srdce – ostie nasává okysličenou krev
 • Tepny – krev se vylévá mezi orgány – k srdci pouze okysličená krev
 • Živočichové s noční aktivitou
 • Všežravci – živočišná v mládí, rostlinná ve stáří
 • část žaludku – chitinové destičky – drcení potravy
 • Rozmnožování
 • Spermatofor se přilepí na samičku – vnější rozmnožování
 • Malí ráčci – kanibalismus – 20% přežije

 

NIŽŠÍ KORÝŠI

 • Složka potravních řetězců, tvoří plankton, mohou být mezihostiteli larev motolic a tasemnic

 

Žábronožky

 • Protáhlé tělo, plavou hřbetem dolů

 

ŽÁBRONOŽKA SNĚŽNÍ

Lupenonožci

 • Lupenité nohy
 • Nejpočetnější je řád : perloočky ( součástí planktonu všech stojatých vod, partenogeneze, zadeček = furka, 5 párů lupenitých nožek, nápadné složené oči + naupliová očka, 1. pár tykadel = ANTENNULY (smyslová funkce), 2. pár = ANTÉNY (pohyb)

 

HROTNATKA OBECNÁ (potrava ryb)

 

Klanonožci = Buchanky

 • Naše nejhojnější planktonní organismy ( i mořští zástupci)
 • Tělo bez skořápky, dýchají celým povrchem těla, redukovaná cévní soustava
 • Pohyb: vznášení, hrudní nohy

BUCHANKA OBECNÁ

 • Vývoj přes larvu: nauplius

 

Kapřivci

 • Ektoparazité ryb a pulců (sají krev)
 • Silně redukované končetiny, ploché tělo, ústní ústrojí – bodec s jedovou žlázou, přísavky

 

KAPŘIVEC PLOCHÝ

 • Saje krev, má bodec

VYŠŠÍ KORÝŠI

RAKOVCI

 • Tělo kryto pevným krunýřem, každý z 21 tělních článků nese pár končetin (6 článků hlava, 8 článků hruď, 7 článků zadeček), poslední článek je vějířkovitý = telson
 • Krunýř je během života svlékán (řízeno hormonálně)
 • Hlavohruď je srostlá s krunýřem (pevný krunýř = karapax)
 • Gonochoristé, vývoj přímý
 • Nepohyblivé spojení hlavy a hrudi

 

Trávicí soustava: hepatopankreas

Cévní soustava: otevřená (srdce = hřbetní céva –>  v ní jsou ostie = otvory do hřbetní cévy), bezbarvá hemolymfa

Vylučovací soustava: antenální žlázy (nefridie) – ústí v základním článku 2. páru tykadel

Nervová soustava: gangliová, žebříčkovitý typ

Smysly: tykadla, statické ústrojí (zrnka písku), teleskopické oči

 

Končetiny raka:

 1. pár = ANTENULY (chemoreceptory)
 2. pár = ANTÉNY (vylučování, mechanoreceptory)
 3. pár = MANDIBULY (kusadla)
 4. a 5. pár = MAXILY (čelisti)
 5. až 8. pár = čelistní nožky
 6. až 13. pár = kráčivé nohy ( klepeta, klepítka, drápky, v horní čelisti žaberní výběžky) = 10 noh
 7. až 18. pár = PLEOPODY (zadečkové končetiny)
 8. pár = UROPODY ( + 20. pár = telson = ploutvička)

 

RAK ŘÍČNÍ

 • Žije v čistých vodách a prokysličených tekoucích vodách, zákonem chráněný

 

RAK BAHENNÍ

HUMR EVROPSKÝ

KRAB OBECNÝ

 • Má krátký zadeček ohnutý pod tělem

KREVETA BALTICKÁ

GARNÁT OBECNÝ

LANGUSTA OBECNÁ

 • Bez klepet, s dlouhými tykadly

 

Vzdušnicovci

 • Většinou suchozemští

Dýchací soustava: vzdušnice (trubičky, které rozvádí vzduch), na povrchu těla jsou párové průduchy (stigmata)  kyslík předáván přímo do tkání  redukovaná cévní soustava

Vylučovací soustava: malpighické trubice

Trávicí soustava: bez trávicích žláz

 

Mají 1 pár tykadel, 1 pár  kusadel, 1-2 páry čelistí, oči složené i jednoduché a nerozvětvené nohy

1)    hlava – trup ( článkovaný, mnoho párů nohou) – mnohonožky, stonožky

2)    hlava – hruď (3 páry nohou, většinou křídla) – zadeček (hmyz)

 

STONOŽKY

Shora zploštělé tělo, jeden pár dlouhých tykadel, na každém článku jeden pár noh

První pár končetin přeměněn v kusadlové nožky s jedovou žlázou sloužící k omráčení  kořisti  živí se dravě

STONOŽKA ŠKVOROVÁ

 

HMYZ

 • Suchozemští, od devonu (bezkřídlé ), od karbonu (dvoukřídlé)
 • Význam: potravní řetězce, opylovači, škůdci, přenašeči chorob, užitkový hmyz
 • Mají nestejnoměrně článkované tělo:
  • hlava (1 pár složených očí, jednoduchá očka, tykadla, ústní ústrojí)
  • hruď (nese 3 páry krátkých končetin a 2 páry křídel)
  • zadeček (může nést zbytky končetin, př. kladélko, žihadlo, nebo bez končetin)

Otevřená cévní soustava – ze srdce vede aorta – hemolymfa – srdce zploštělé – ostie

Zadaček –(na křídlech) VZDUŠNICE – průduchy na boky

Složené oko – z omatidium (jedno oko) – nevidí červenou, ale černou

Ústní ústrojí

 • Bodavě sací – komár
 • Sací ústrojí – sosáček
 • Lízací – moucha
 • Kousací – brouci
 • Vylučování – malpigická trubice – Trávicí soustava je průchozí – Vole skladování potravy
 • Nadjícnová a podjícnová zauzlina 
 • Instinktivní chování
 • Dorozumívání hmyzu: FEROMONY = speciální chemické látky ( př. pohlavním rozmnožování, velmi citlivé)
 • Partenogeneze (vývoj neoplozených vajíček), oviparie (samičky kladou oplozená vajíčka), ovoviviparie (zároveň se larvy líhnou)

 

Gonochoristé

 • Vývoj nepřímý –
  • Proměna nedokonalá – vajíčko, nymfa (podobná dospělci)
  • Proměna dokonalá – nepodobá se dospělci – vzniká pevná KUKLA – vznik pohl. orgánů a křídel

Bezkřídlí

 • Jsou primárně bez křídel, jen tykadla,na zadečku mají přívěsky, měkká kutikula

 

RYBENKA DOMÁCÍ

Křídlatí

1) s proměnou nedokonalou (= hemimetabolia)

vajíčko –> larva –> dospělec

Jepice

 • Larvy žijí několik let ve vodě (3 štěty na zadečku), dospělci mají zakrnělé ústní ústrojí, žijí asi 48 hodin

JEPICE OBECNÁ

 

Vážky

 • Dravci, larvy žijí ve vodě, dospělci žijí u vod ( pestré zbarvení)

 

VÁŽKA PLOSKÁ

ŠÍDLO MODRÉ

Švábi

 • Nejvíce žijí v tropech, všežravci, aktivní hlavně v noci, vyskytují se v blízkosti lidí (sklady ,pekárny), mají krytky, noční aktivita

 

ŠVÁB OBECNÝ

RUS DOMÁCÍ

 

Škvoři

 • Zadeček zakončen klíšťkami ( pro narovnávání zadních křídel), kousací ústrojí

ŠKVOR OBECNÝ

Všekazi = termiti

 • Tropický, společensky žijící hmyz, staví termitiště
 • Dělí se do kast, žijí v koloniích, rozklad celulózy,zakrnělý zrak –> dorozumění čichem

VŠEKAZ  JIHOEVROPSKÝ

Kudlanky

 • Dravci, 1 pár uchopovacích končetin, manželský kanibalismus, loupeživé nohy

 

KUDLANKA NÁBOŽNÁ

Rovnokřídlí

 • pár končetin přeměněn na skákavé nohy, 1. pár křídel přeměněn v kožovité krytky, kousací ústrojí

 

KOBYLKA ZELENÁ

SARANČE STĚHOVAVÉ

CVRČEK POLNÍ

Vši

 • Ektoparazité savců ( sají krev)
 • Vajíčka (hnidy) přilepují na chlupy ( vlasy)
 • Nemají křídla !!!! , sací ústní ústrojí, přichycovací končetiny

VEŠ DĚTSKÁ

Stejnokřídlí

 • Živí se sáním šťáv rostlin nebo živočichů ( bodavě savé ústní ústrojí), 2 páry blanitých křídel ( často také bez křídel)
 • Bodavě-savé ústní ústrojí, parazité

MŠICE MAKOVÁ (symbióza s mravenci)

PĚNODĚJKA ČERVENÁ (uchovává larvy v pěně)

PUKLICE ŠVESTKOVÁ

CIIKÁDY

Ploštice

 • První pár křídel přeměněn v kožovité polokrovky, pachové žlázy, bodavě-savé ústrojí

Vodní:

VODOMĚRKA  SŤÍHLÁ

ZNAKOPLAVKA

BRUSLAŘKA

Suchozemské:

 

RUMĚNICE POSPOLNÁ

ŠTĚNICE DOMÁCÍ (sající krev obratlovců i člověka)

KNĚŽICE

2) s proměnou  dokonalou (=holometabolia)

vajíčko –> larva –> kukla –> dospělec

Blechy

 • Bodavě sací ústní ústrojí, 3. pár nohou uzpůsoben ke skákání, ektoparazité teplokrevných

 

BLECHA OBECNÁ

Blanokřídlí

 • 2 páry blanitých křídel, samičky mají kladélko (někdy přeměněné v žihadlo), často tvoří společenstva
 • Kousací ústrojí (vosy, mravenci) nebo lízavě-sací (včely, čmelák)
 • Larvy širopasých = housenice, štíhlopasých – beznohá, slepá
 • Partenogeneze (tak se líhnou u včel trubci)

 

MRAVENEC LESNÍ

VOSA ÚTOČNÁ

VČELA MEDONOSNÁ

LUMEK VELKÝ (klade vajíčka do larev a kukel jiného hmyzu)

Dvoukřídlí

 • pár křídel zakrněl a přeměnil se v kyvadélka (drobné útvary umožňující manévrování v letu), 1. pár křídel jsou blanitá křídla

 

KOMÁR  PISKLAVÝ (larvy: patentky, samičky sají krev u lidí, samci jsou býložraví)

MOUCHA DOMÁCÍ

OCTOMILKA OBECNÁ ( její larvy se vyvíjejí v kvasícím ovoci, pro genetické výzkumy DNA)

BODALKA STÁJOVÁ (moucha tse tse)

ANOFELES ČTYŘSKVRNÝ ( malárie)

 

Brouci 

 • pár křídel přeměněn v chitinové krovky, 2. pár jsou blanitá křídla
 • Kousací ústní ústrojí
 • Nejpočetnější řád, kráčivé či plovací končetiny

 

ROHÁČ (náš největší brouk)

STŘEVLÍK MĚDĚNÝ

POTÁPNÍK VROUBENÝ

HROBAŘÍK OBECNÝ (saprofyt)

SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ (užitečné, žere larvy mšic)

POTEMNÍK MOUČNÝ ( larvy: „moučné červy“)

CHROUST OBECNÝ (larva: ponrava)

TESAŘÍK OBECNÝ

MANDELINKA BRAMBOROVÁ (škůdce)

KŮROVEC (škůdce)

 

Motýli

 • Dlouhá tykadla, sací ústní ústrojí, křídla pokryta barevnými šupinkami
 • Housenky (larvy – kousací ústní ústrojí)  KUKLA
 • Savé ústní ústrojí : dlouhý sosák
 • Křídla kryta šupinami (zbarvení, voničky, pigmenty)

 

OBALEČ  JABLEČNÝ (červivost jablek)

MOL  ŠATNÍ (housenky se živí tkaninami a kožešinami)

STUŽKONOSKA  MODRÁ

BABOČKA  ADMIRÁL

OTAKÁREK  FENYKLOVÝ

LIŠAJ  SMRTIHLAV ( noční motýl)

MŮRY

BEKYNĚ  MNIŠKA (škůdce, noční motýl)

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.