14 – Rybovití obratlovci

Rybovití obratlovci

 • Strunatci = chorda dorsalis – struna hřbetní
 • Nižší strunatci ji mají trvale – kruhoústí
 • Vyšší strunatci ji mají v období zárodečného vývoje –> po narození je nahrazena páteří, která se skládá z obratlů – zbytky chordy dorsalis jsou meziobratlové plotýnky

NS

 • Je trubicovitá
 • U kopinatců v hlavové části mírně rozšířena
 • U obratlovců se člení na míchu a mozek

DS

 • Žaberní štěrbiny
 • U nižších jsou zachovány trvale
 • U vyšších se objevují ve fázi embryonálního vývoje – pak jsou nahrazeny plícemi

CS

 • Je uzavřená u vyšších, otevřená u pláštěnců
 • Srdce je na břišní straně
 • Krev je pumpována směrem k hlavě

TS

 • Je trubicovitá – prochází podélně středem těla – ústní a řitní otvor

SYSTÉM

 1. Pláštěnci
 2. Bezlebeční
 3. Obratlovci

PLÁŠTĚNCI

 • Velmi jednodušší strunatci – kromě chordy dorsalis nemají v těle jinou výztuž
 • Žijí pouze v mořích
 • Jejich tělo kryje měkký rosolovitý obal
 • CS – otevřená
 • Pláštěnci – SUMKY
 • Žijí přisedle na podmořských útesech
 • Živí se drobnými organismy

BEZLEBEČNÍ

 • Velmi jednoduchá skupina živočichů – chorda po celý život
 • Vzhledem připomínají malé rybičky – nemají však pravou kostru (ani lebku), nemají oči

Bezlebeční – Kopinatec

 • Žije u mořského dna – noční dravci
 • CS – uzavřená, bez srdce – bezbarvá krev – neobsahuje erytrocyty
 • DS – dýchá celým povrchem těla
 • Nepřímý vývoj – ochlupená larva

OBRATLOVCI

 • Vývojově nejdokonalejší strunatci
 • Dobře vyvinuté smysly
 • Vnitřní kostra – dobře pohybliví
 • Tělo – hlava, trup, ocas
 • Kostěná kostra nahrazuje chordu dorsalis
 • Členěna na LEBKU, PÁTEŘ, a KOSTRU KONČETIN
 • Pokožka vícevrstvá – produkuje různé deriváty (šupiny, srst, peří)
 • Svaly – příčně pruhované, hladké, srdeční

DS

 • Žábry, plicní vaky, plíce

CS

 • Uzavřená – srdce, cévy, mízní soustava

TS

 • Trubicovitá

VS

 • Párové ledviny

NS

 • Trubicovitá
 • CNS – mozek, mícha a obvodové nervy

SMYSLY

 • Dobře vyvinuty – různorodé – komorové oči, čichové ústrojí, sluchové ústrojí
 • Hormony – žlázy s vnitřní sekrecí

RS

 • Gonochoristé
 • Většinou přímý vývoj

 

 Obratlovci – bezčelistnatci – KRUHOÚSTÍ

 • Nejstarší a nejprimitivnější skupina obratlovců
 • Většinou v mořích, ale i sladkovodníé
 • Chorda zachována po celý život
 • Nemají čelisti – mají KRUHOVITOU PŘÍSAVKY – se zoubky + silný svalnatý JAZYK se zoubky

EKTOPARAZITÉ RYB – saní krve rybi – ve slinách má látky zabraňující srážlivosti krve

 • Úhořovité tělo – nemají ploutve – mají PLOUTEVNÍ LEM
 • Lysá kůže – slizké tělo – ochrana před bakteriemi z vody

MIHULE

 • Larva = MINOHA – krev nesají
 • V období tření migrují do řek – důlek – samička vypustí vajíčka, samec vypustí spermie – vnější oplození – po tření hynou

MIHULE MOŘSKÁ

MIHULE POTOČNÍ  – bioindikátor

 

SLIZNATKY

 • Tykadlovité výběžky kolem ústní dutiny + zakrnělé oči
 • ENDOPARAZITÉ RYB – pronikají do tělní dutiny a živí se orgány

ČELISTNATCI

Čelistnatci – PARYBY

 • Chrupavčitá kostra
 • V kůži mají PLAKOIDNÍ ŠUPINY (tvrdé a kostěné) – umožňují efektivnější a hladší proudění vody kolem těla + znemožňují úchyt drobným živočichům
 • Jsou tvořené ZUBOVINOU a uvnitř vyplněné tření –> v ústní dutině se z těchto šupin vyvinuly ZUBY
 • Žábry nejsou kryté SKŘELEMI – mají za hlavou ŽABERNÍ ŠTĚRBINY
 • Žijí v teplých mořích a některé vplouvají i do sladkých vod

PARYBY – REJNOCI

 • Ploché ryby žijící u dna (loví pomalé živočichy)
 • Noční živočichové (ve dne se zahrabávají
 • Na ocasu mají někteří JEDOVÝ TRN
 • Párové ploutve srůstají v ploutevní len –> vlnění

PAREJNOK ELEKTRICKÝ

 • Část jeho svalů se přeměnila na el.orgány –> el. výboj až 300 V – při lovu, nebo obraně

TRNUCHA OBECNÁ

 • Jedový trn s jedovou žlázou – sebeobrana – může být i smrtelné

PILOUN

 • Rypec je posetý ZUBY

MANTA OBROVSKÁ

 • Největší rejnok
 • Ohrožený druh, teplé vody
 • Filtruje plankton

PARYBY – ŽRALOCI

 • Podlouhlé tělo s velkou tlamou –> dravci
 • Torpédovitý tvar – malý odpor a tření –> lepší pohyb ve vodě

Ploutve

 • Velké prsní ploutve – k plavání
 • Velká ocasní ploutev – nesouměrná – HETEROCERKNÍ
 • 2 hřbetní ploutve

Nemají PLYNOVÝ MĚCHÝŘ – nadnáší se pomocí VELKÝCH JATER  – HYDROSTATICKÝ ORGÁN  – velké množství oleje —> musí neustále plavat

KLOAKA – vývod pro TS, VS a RS

Ve střevě má SPIRÁLNÍ ŘASU – zvětšuje povrch střeva – lepší vstřebávání živin

DS

 • Žábry – má stále otevřenou tlamu –> nabírá vodu s rozpuštěným kyslíkem – v žábrách se krev OKYSLIČUJE – odkysličená voda odchází žaberními štěrbinami

NS

 • Mozek – mohutně vyvinutý mozeček – řízení pohybu – rychlost + přesnost
 • Koncový mozek je poměrně malý

Dobře vyvinuté smysly

ČICH – stopování krve, sekretu ryb – nejdůležitější řídící smysl

SLUCH – registrace i malých zvukových frekvencí –> POSTRANNÍ ČÁRA

ZRAK – komorové oko –> hůř vnímá tvary a jas – lépe vidí v šeru

LORENZINIHO AMPULE na rypci – obsahují elektroreceptory –> registrace el. polí, které vydává každý živočich (tep srdce, svaly)

RS

 • Pohlavní rozmnožování, vnitřní oplození
 • Samci mají 2 pohlavní orgány – PTERYGOPODY

Vejcorodí žraloci – velká vajíčka obalena rohovitým obalem – vlákna slouží k uchycení k rostlinám v moři

 • ŽLOUTKOVÝ VAK – výživa pro embryo a na chvíli po vylíhnutí

Živorodí žraloci

 • Přímý vývoj – bez péče o potomstvo
 • Většinou rodí 2 mláďata (samice má 2 dělohy) – NITRODĚLOŽNÍ KANIBALISMUS – nejvyvinutější zárodek požírá ty slabší

ŽRALOK BÍLÝ – Austrálie – plete si nás s lachtany

ŽRALOK VELRYBÍ (OBROVSKÝ) – filtruje plankton z vody

MÁČKA SKVRNITÁ – žije v hejnech – tmavé skvrny na těle

ŽRALOK KLADIVOUN – rypec – ROSTRUM rozšířen o kladivo – oči a nozdry tam

PARYBY – CHIMÉRY

 • Žijí ve velkých hloubkách
 • Nemají šupiny
 • dimorfismus – samečci mají výrůstek na rypci

 

ČELISTNATCI – RYBY

 • Adaptace na prostředí:
 • Osmoregulace = hospodaření s vodou a solemi – osmóza = vyrovnání koncentrace
  • Mořská ryba – žije v hypertonickém prostředí = hodně pijí mořskou vodu – málo močí
  • Sladkovodní ryba –žije v hypotonickém prostředí = voda neustále proudí do jejího těla – nepijí, aleho hodně vylučují

Nejdůležitější smyslový orgán je POSTRANNÍ ČÁRA (mechanoreceptory) – řada otvůrků v šupinách na boku těla – ostrůvky ústí do kanálků s citlivými smysl. buňkami – vnímání otřesů vody

Hydrostatický orgán je PLYNOVÝ MĚCHÝŘ  – nadlehčuje rybu a ve vodě udrží stálou polohu bez větší námahy

DS

 • Žábry – jsou uloženy v hlavě – zvenčí jsou chráněny skřelemi (víčka)

Mají kostěné šupiny v kůži

RS

 • Pohlavní rozmnožování – gonochoristé
 • Samice – vaječníky – pohl. buňky = JIKRY
 • Samci – varlata – pohl. buňky = MLÍČÍ

BAHNÍCI  – když je sucho, vyhrabou si na dně nory – utvoří slizový obal (ochrana před vyschnutím) –> dýchají pomocí plicních vaků

LALOKOPLOUTVÍ – Latimérie podivná

 • Žili v prvohorách – mohli lovit ve vodě, ale i vylézt na břeh – silné ploutve se silnými násadci – důležité pro evoluci –> vývoj obojživelníků
 • Přes den se ukrývají v jeskyních

PAPRSKOPLOUTVÍ – chrupavčití – jeseteři

 • Heterocerkní ocasní ploutev – chrupavčitá kostra
 • Získávání vajíček –> KAVIÁR

PAPRSKOPLOUTVÍ – kostnatí

 • Všechny ostatní ryby, mořské i sladkovodní

ANADROMNÍ MIGRACE                                               X                      KATADROMNÍ MIGRACE

Žije v moři – tření v řece                                                          žije v řece, tření v moři

Losos – Úhoř říční

LOSOS

Tření v řece – plavou proti proudu vody – orientace podle SLUNCE a MAGNETICKÉHO POLE ZEMĚ

KAPR OBECNÝ

 • Nejpěstovanější ryba v Evropě – všežravec

ŠTIKA

 • Skvělý dravec – široká tlama s mnoho zuby
 • Rychlý start za kořistí

KONÍČEK MOŘSKÝ 

 • Plave vertikálně
 • Pohlavní dimorfismus – sameček je menší
 • Živorodí – samec nosí vajíčka ve vaku –> tření —> samička naklade jikry do vaku a samec je tam oplodní

 

SUMEC – naše největší dravá ryba (2m), žije velmi dlouho (až 30 let), je holá bez šupin a má dlouhé vousy

ÚHOŘ ŘÍČNÍ – katadromní migrace, vylíhlé ploché larvy se cca 3 roky vyvíjí a přeměňují se na tzv. monté  mají hadovitý tvar těla

 

 

PARYBA

RYBA

kostra

CHRUPAVČITÁ

KOSTĚNÁ

skřele = plochá kostěná víča kryjí žábra

NE

ANO

zakončení TS

KLOAKA

ŘITNÍ OTVOR

hydrostatický orgán

JÁTRA – olej

PL. MĚCHÝŘ – směs plynů

nejvýzn. smysl. orgán

ČICH

POSTRANNÍ ČÁRA=proudový orgán

typ oplození

VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ

plodnost

MÁLO – K- stratégové

HODNĚ – R – stratégové (spousta jiker jako potrava)

 

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.