Obojživelníci a plazi

Obojživelníci a plazi

OBOJŽIVELNÍCI

 • Vyvinuli se z lalokoploutvých ryb (devon – prvohory)
 • Přechodná skupina mezi vodními a suchozemskými živočichy
 • Rozmnožování je vázáno na vodní prostředí
 • Vývin probíhá přes larvální stádium
 • VZNIK – 2 párů končetin, PLIC, zdokonalení stavby srdce

KŮŽE

 • Ochrana těla
 • Dýchací orgán (pomocný – asi 2/3)
 • Tenká a velmi prokrvená
 • Propustná pro vodu – příjímání a vylučování vody přes kůži – velký úbytek vody –> MUSÍ žít ve VLHKÉM PROSTŘEDÍ
 • Některé druhy mají JEDOVOU ŽLÁZU a CHROMATOFORY – pigmentové buňky – ty nejjedovatější jsou pestře zbarvené – pralesničky – šípové žáby
 • Svlékání kůže – obměna pokožky

KOSTRA – nové

 • Kostra končetin
 • Bikondilní lebky – spojení lebky s páteří – 2 týlní hrboly nasedají na 1. Obratel

DS

 • Larva – žábry
 • Dospělci – kožní dýchání a plíce – malý povrch
 • Plíce hodně prokrvené

STUDENOKREVNÍ ŽIVOČICHOVÉ  – nemají stálou teplotu těla – teplota těla je stejná jako teplota okolé

 • Nepotřebují tolik potravy k zahřátí
 • Při nižších teplotách menší aktivita
 • Zimu přečkávají strnulí v úkrytu – kyslík zajišťuje pokožka –> polykání kyslíku

CS

 • 2 oběhy – velký = tělní a malý = plicní
 • Srdce = 2 síně a 1 komora –> přepážka není– mísení krve
 • Do PRAVÉ SÍNĚ přitéká odkysličená z těla —-> Do LEVÉ SÍNĚ okysličená krev z plic —> vypuzovány do KOMORY –> MÍSENÍ KRVE

Z KOMORY vychází 2 cévy

 1. Vede krev do plic, kde se smíšená krev okysličí a vrací se zpět do LEVÉ SÍNĚ
 2. Vede krev k orgánům – ty si z ní odeberou okysličenou část a vrací se zpět do PRAVÉ SÍNĚ

VS

 • Ledviny – filtrují krev
 • Močový měchýř – NOVÉ – zadržování moči —> vypouští moč pouze na 1 místě, aby za ním nezůstala pachová stopa —> ADAPTACE
 • KLOAKA

NS

 • Rozvoj koncového mozku
 • Hlavním centrem je STŘEDNÍ MOZEK
 • Mozeček je málo vyvinut –> špatná koordinace pohybu

SMYSLY

 • ZRAK – nová – 3 víčka –> 3. se nazývá MŽURKA –> použití ve vodě (jako stěrač) –> průhledné víčko + slzné žlázy
 • SLUCH – STŘEDNÍ UCHO s 1 sluchovou kůstkou COLUMELLA (nové!)
 • ZVUK – samci v období páření, aby přilákali samičky –> REZONANČNÍ MĚCHÝŘ –> zesilování zvuku

RS – Probíhá ve vodě

 • MLOK – vnitřní oplození –> nedochází k páření, ale samička nasaje ze dna SPERMATOFOR
 • ŽÁBY – putují k vodě –> sameček si vyleze na samičku a vymačká z ní vajíčka —> AMPLEXUS
  • Na ta následně vypustí spermie –> VNĚJŠÍ oplození —> dále se o vajíčka nestarají
  • Výjimka –> PIPA AMERICKÁ a ROPUŠKA STAROSTLIVÁ
 • NEPŘÍMÝ VÝVOJ –> LARVA –> PULEC —> DOSPĚLÝ JEDINEC – ten na souš

SYSTÉM

 1. BEZOCASÍ – žáby
 2. OCASATÍ – mloci
 3. BEZNOZÍ – červoři

BEZOCASÍ – ŽÁBY

 • Krátké tělo bez ocasu
 • Silné zadní končetiny umožňují SKÁKÁNÍ
 • Zadní část páteře —> některé obratle srostly k sobě –> UROSTYL

Bezocasí – žáby – KUŇKOVITÍ

 • KUŇKA ŽLUTOBŘICHÁ – černožluté břicho
 • Naše nejjedovatější žába
 • Žije v horských oblastech a rašeliništích

Bezocasí – žáby – BLATNICOVITÍ

 • Svislý tvar zornice
 • BLATNICE SKVRNITÁ – noční živočich
  • „česneková“ –> páchne po česneku

Bezocasí – žáby – ROPUCHOVITÍ

 • Krátké zadní nohy – spíše lezou než skáčou
 • Vodorovná zornice
 • Bradavičnatá kůže
 • Po stranách hlavy –> příušní jedové žlázy

ROPUCHA OBECNÁ – noční živočich – živí se slimáky a plzáky –> UŽITEČNÁ

ROPUCHA ZELENÁ  –> pole, louky –> samečci mají palcové mozoly k udržení samičky

Bezocasí – žáby – ROSNIČKOVITÍ

 • Malí
 • Žijí na stromech a keřích –> dlouhé prsty s přísavkami a výrazná zelená barva –> ADAPTACE
 • Barvoměna

ROSNIČKA ZELENÁ – samečci mají silný hlas

Bezocasí – žáby – SKOKANOVITÍ

 • Nejlepší skokani –> DLOUHÉ NOHY a SILNÁ STEHNA
 • Dobří plavci – plovací blána mezi prsty

HNĚDÍ SKOKANI  – v dospělosti žijí na souši –> tmavá skvrna od ucha k uchu – oči vzdáleny více od sebe

ZELENÍ SKOKANI – celý život ve vodě –>  závislí na čistotě prostředí – BIOINDIKÁTOR – oči na temeni

Bezocasí – žáby – PIPOVITÍ

PIPA AMERICKÁ – nosí vajíčka i pulce v komůrkách na hřbetě – živí se rybami a hmyzem

 • Nemá uši ani jazyk

OCASATÍ = MLOCI

 • Štíhlé protáhlé tělo s ocasem
 • Kratší končetiny než bezocasí

Ocasatí – VELEMLOKOVITÍ

VELEMLOK JAPONSKÝ

 • Největší a nejdéle žijící obojživelník (až 70 let
 • Japonsko – ENDEMIT – vzácný a chráněný
 • Celý život ve vodě – špatný zrak, ale dobrý čich —> silné čelisti –> na korýše

Ocasatí – AXOLOTLOVITÍ

AXOLOT MEXICKÝ – vodní dráček

 • Keříčkovité žábry
 • Mexická jezera
 • Larvální stádium ŃEOTENIE
 • Vnitřní oplození

Ocasatí – MLOKOVITÍ

MLOK SKVRNITÝ

 • Příušní žlázy = PAROTIDY
 • Černý se žlutými skvrnami –> V ČR je OHROŽENÝ a CHRÁNĚNÝ
 • VEJCOŽIVORODÍ –> do vody rodí larvy –> čisté vody –> BIOINDIKÁTOR

ČOLEK OBECNÝ  – dospělci žijí na souši

 • Sezónní pohlavní dimorfismus –> na zádech HŘEBEN z kůže —> pestře zbarven
 • Samička nasaje spermatoform kloakou –> nepřímé vnitřní oplození

PLAZI

 • Největší vývoj v druhohorách —> osídlili všechna prostředí
 • Na konci druhohor vymírají v důsledku přírodní
 • Přizpůsobení k životu na souši

VS

 • 2 ledviny – po kůži další orgán, která šetří s vodou
 • V ledvinách vzniká kašovitá moč —> ta je močovody odváděna do KLOAKY

 • TĚLO – hlava, trup, ocas a 2 páry končetin
 • STUDENOKREVNÍ ŽIVOČICHOVÉ
 • Povrch těla pokryt ROHOVITÝMI ŠUPINKAMI (lehké, nepropustné, suché)
  • Výhody
   • Ochrana před poraněním
   • Brání odpařování vodu
  • Nevýhoda
   • Velice pevná —> neumožňuje tak rychlá pohyb
   • Nepropustná pro vodu –> nemůže pít
   • Musí se svlékat –>SVLEČKA – HADÍ KOŠILKA
   • Neumožňuje kožní dýchání

ROHOVINA – pevná a pružná organická látka (bílkoviny) –> také peří a srst

Schopnost AUTONOMIE – schopnost odlamovat ocásek

 • Ještěrky –> v ocasní části obratle oddělené chrupavčitými destičkami –> odlomení ocásku —> získání času na útěk před nepřítelem —> pak znovu ocas naroste —> není už však tak dlouhý jako předtím (neobsahuje obratle)

KOSTRA

 • Dobře vyvinutý ŽEBRA – spojena s páteří a hrudní kostí –> pevný hrudník chrání plíce a srdce

DS

 • Plíce jsou vychlípeniny jícnu
 • Jsou vyztuženy chrupavkami
 • 1 průdučnice –> 2 průdušky –> plíce —> plicní sklípky – větší plocha pro vstřebání kyslíku –> tudy do krve O2 a z krve CO2
 • Vzduch je nasáván pomocí ústní dutiny

CS

 • Srdce – v KOMOŘE se vytváří neúplná přepážka –> 2 SÍNĚ a 2 KOMORY  –> krev se tolik nemísí

 

TS

 • Ústní dutina –> jícen – žaludek – tenké střevo (potravu rozkládají šťávy ze slinivky břišní), tlusté střevo (zde se vstřebává nazpět voda) —> KLOAKA – vstřebávané živiny se zpracují v JÁTRECH

SMYSLY

 • ZRAK – vnímá dobře pohybující se kořist
  • MŽURKA – blána, která se přetahuje přes oko
 • SLUCH – velmi slabě vyvinut
 • ČICH – na jazyku –> neustále vystrkují jazyk a zastrkují ho do dvou čichových jamek uvnitř tlamy
 • JACOBSONŮV ORGÁN – umožňuje vnímat pachy –> přídatný čichový orgán –> chemoreceptory
 • Vznik DRUHOTNÉHO PATRA –> KOSTĚNÁ PŘEPÁŽKA mezi dutinou ústní a nosní
  • Nejvíce vyvinuta u krokodýlů

RS

 • VNITŘNÍ OPLOZENÍ –> samec má PENIS – zavádění spermií do samičky
 • KLADOU VEJCE –> vývoj vajíček na souši
 • Vejcoživorodost, vejcorodost, výjimečně živorodost
 • Vývoj vajíčka umožněn díky vzniku ZÁRODEČNÝCH OBALŮ – AMNION, CHORION, ALLANTOIS  —> a díky vzniku VAJEČNÝCH OBALŮ —> papírová blána a skořápka

SYSTÉM — 4 ŘÁDY

 • ŠUPINATÍ
 • ŽELVY
 • KROKODÝLOVÉ
 • HATERIE

PLAZI – ŠUPINATÍ

 • Druhově nejbohatší skupina plazů
 • Svlékají kůži
 • Chemoreceptory – JACOBSONŮV ORGÁN
 • Vnitřní oplození –> pářící orgán ze dvou hemipenisů –> používá jen jeden –> ten, který je samičce blíž —> na povrchu má háčky, aby se udržel

Plazi – šupinatí – JEŠTĚŘI

AUTONOMIE

 • JEŠTĚRKA OBECNÁ –> chráněná a ohrožená
 • Páří se na jaře u samců zelené zbarvení na hlavě
 • Citlivá na znečištěné prostředí

Plazi – šupinatí – ještěři – SLEPÝŠOVITÍ

SLEPÝŠ KŘEHKÝ – chráněný, ohrožený —> končetiny pod kůží –> sex. dimorfismus – samička má na hlavě hnědý proužek

Plazi – šupinatí – ještěři – GEKONOVITÍ

GEKONI–> šplhají po stěnách –> rozšířené prsty s přísavkami

Plazi – šupinatí – ještěři – CHAMELEONOVITÍ

CHAMELEON – Madagaskar

 • Barvoměna –> podle nálady, maskování, dorozumívání, obrana, před pářením
 • Dlouhý lepkavý jazyk
 • Srůst tří a dvou prstů – kleštičky
 • Omotává se ocasem o větev
 • Kouká každým okem jinam

Plazi – šupinatí – ještěři – VARANOVITÍ

VARAN KOMODSKÝ – jeden z největších a nejtěžších plazů

 • Zahrabává vejce –> Péče o ně
 • Po narození utíkají na stromy, aby je větší nesežrali
 • Mají dobrý imunitní systém
 • PARTENOGENEZE –> vyvíjí se z vajíčka samice, které nebylo oplodněno -> líhnou se samice
 • Na vrcholu potravního řetězce –> všežravci

Plazi – šupinatí – ještěři – AGAMOVITÍ

AGAMA LÍMCOVÁ  – nelámavý ocas

 • Varhanovitý kožní límec z chrupavek —> obrana –> roztažením vypadají větší

Plazi – šupinatí – HADI

 • 3000 druhů
 • Na zemi, stromech, podzemí, moři
 • Nejrůznější prostředí –> nejvíce tropická místa –> žhavé pouště – nevadí jim extrémní podmínky

Plazi – šupinatí – hadi – HROZNÝŠOVITÍ

ANAKONDA VELKÁ  – 200 kg –> největší a nějtěžší –> žije ve vodě

MAMBA ČERNÁ – agresivní, jedovaté –> velmi rychlé –> neslyší

Plazi – šupinatí – hadi – ZMIJOVITÍ

CHŘESTÝŠI 

Mají na hlavě velmi citlivé TERMORECEPTORY

ZMIJE OBECNÁ  – šedé až modrošedé zbarvení s klikatou čárou –> náš NEJJEDOVATĚJŠÍ HAD

Plazi – šupinatí – hadi – KORÁLOVCOVITÍ

KOBRA ČERNOKRKÁ  – dokáže STŘÍKAT JED –> míří na oko –> oběť oslepne

ŠKRITIČI

 • Krajty
 • Hroznýši, Anakondy
 • UŽOVKA OBOJKOVÁ – žluté půlměsíce za ušima

JEDOVATÍ HADI

 • Jed vzniká v JEDOVÉ ŽLÁZE (přeměněná slinná žláza) —> z ní JEDOVÝ KANÁLEK –> prochází JEDOVÝM ZUBEM
 • Při uštknutí stáhnou svaly okolo kanálku
 • Nejsilnější jed mají mořští hadi a suchozemští na Taiwanu
 • NEUROTOXIN, MYOTOXIN, HEMOTOXIN

PLAZI – HATERIE

 • V druhohorách

HATERIE NOVOZÉLANDSKÁ – živoucí fosilie

 • Na hřbetě kožní výrůstky
 • Má temenní oko – používá ho jako mládě – pak zaroste kůží a snímá pouze světlo a stín

PLAZI – KROKODÝLOVÉ

 • Nejstarobylejší skupina plazů
 • Mají bránici
 • Pečují o potomstvo –> zahrabávají vajíčka nebo je kladou do hnízd
 • Loví kořist na souši —> schovaní pod hladinou –> využití momentu překvapení
 • Mají velmi silný ocas + mají prsty (přední – 4, zadní – 5) + plovací blána
 • Záklapky na nozdrách a uších

Plazi – krokodýlové – KROKODÝLOVITÍ

 • KROKODÝL NILSKÝ – pomáhá líhnutí vajec –> převaluje je v puse

Plazi – krokodýlové – ALIGÁTOROVITÍ

 • Mají krátkou čelist
 • Dokáže oči stáhnout do hlavy v případě nebezpečí
 • Má v krku OTEVÍRATELNOU PŘEPÁŽKU –> aby mu při lovu do tlamy nevnikla voda

ALIGÁTOR AMERICKÝ

KAJMANI – KAJMAN BRÝLOVÝ

 

Plazi – krokodýlové – GAVIÁLOVÉ

 • Mají dlouhé a štíhlé čelisti

GAVIÁL INDICKÝ

PLAZI – ŽELVY

 • Prastará skupina
 • Charakteristický je KRUNÝŘ – složen ze ŠTÍTKŮ –> k těm přirůstají žebra, obratle a z části i končetiny —> schopnost zatáhnout hlavu, ocas a končetiny do krunýře v případě nebezpečí

DS

 • Nemůže při dýchání hýbat hrudníkem –> speciální svaly, které nasávají vzduch

TS

 • Neozubená dutina ústní –> okolo úst mají silný rohovitý zobák –> trhání potravy

VODNÍ ŽELVY

 • Veslovité přední končetiny a plovací blány na zadních končetinách
 • Mohou přijímat kyslík i ve vodě

Plazi – želvy – KARETOVITÍ

 • KARETA PRAVÁ – klade vejce na plážích, normálně žije v moři

Plazi – želvy – EMIDOVITÍ

ŽELVA BAHENNÍ

ŽELVA NÁDHERNÁ – chovatelství

Plazi – želvy – KOŽATKOVITÍ

 • KOŽATKA VELKÁ – největší želva, žije v moři

SUCHOZEMSKÉ ŽELVY

Plazi – želvy – ŽELVOVITÍ

ŽELVA SLONÍ – na GALAPÁGÁCH – kriticky ohrožena

ŽELVA OBROVSKÁ – na Seychelských o.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.