Acyklické uhlovodíky

Acyklické uhlovodíky

Organický = souvisící se živou přírodou

Organická chemie zkoumá přírodní i uměle připravené sloučeniny, ve kterých jsou vázány atomy uhlíku jak navzájem, tak i s jinými prvky, zejména s vodíkem, kyslíkem, dusíkem a sírou 

Vlastnosti organických sloučenin:
– většinou nízké teploty tání a varu (obvykle do 200 °C)
– zahříváním na vyšší teplotu se rozkládají
– nevedou elektrický proud ani v roztoku ani v tavenině
– rozpouštějí se především v organických rozpouštědlech
-ty sloučeniny, které obsahují skupiny OH, -COOH, -NH2 tvoří vodíkové vazby (z toho vyplývají vyšší teploty varu a rozpustnost v polárních rozpouštědlech)

řada sloučenin je jedovatých, hořlavých a karcinogenních

Historie organické chemie:
– řada organických látek získávána od starověku (připravovali pivo, víno, izolovali cukr, oleje a tuky, barvili látky)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.