Chemická kinetika a termodynamika

Chemická kinetika a termodynamika

CHEMICKÁ KINETIKA

  • studuje rychlost chemických reakcí a její závislost na faktorech ovlivňujících rychlost chemické reakce
  • vysvětluje reakční mechanismy

aA + bB → cC + dD

  • pomalé reakce: esterifikace kyseliny octové, oxidace stříbra, koroze 
  • rychlé reakce: hoření, reakce alkalických kovů s vodou

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.