Deriváty karboxylových kyseliny

Deriváty karboxylových kyseliny

karboxylové kyseliny obsahovaly karboxylovou funkční skupinu –COOH (jednovazná)

funkční deriváty k.k. lze je odvodit náhradou -OH skupiny v karboxylové skupině jinou funkční skupinou

Dělení 

   • soli > R-COOM (M – kov) > výskyt v přírodě
   • estery > R-COOR´ > výskyt v přírodě 
   • halogenidy > R-COX vyrobeny uměle, reaktivní 
   • nitrily > R-CN
   • anhydridy > (R-CO)2O > vyrobeny uměle, reaktivní
   • amidy > R-CONH2 > výskyt v přírodě

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.