Halogenderiváty – dusíkaté deriváty uhlovodíky

Halogenderiváty - dusíkaté deriváty uhlovodíky

Deriváty uhlovodíků

  • lze je odvodit náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku jiným atomem nebo skupinou atomů
  • vzniká tzv. charakteristická neboli funkční skupina, která je nositelem charakteristických vlastností derivátu

D e r i v á t y u h l o v o d í k ů

  • derivare – odvozovat => odvozenina
  • sloučeniny, které obsahují ve své molekule kromě atomů C a H i jiné prvky
  • vznikají náhradou vodíku (prvek) v molekule uhlovodíku => obecné značení R-M (M – atom, či skupina atomů)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.