Metabolismus základních živin

Metabolismus základních živin

LÁTKOVÝ METABOLISMUS 

    • látková přeměna (intermediární metabolismus) = organizovaný soubor biochemických reakcí (a s nimi spojené energetické přeměny) probíhající v živých soustavách nebo mezi živými soustavami a jejich životním prostředím 
    • v organismu probíhají v každém okamžiku v počtu 100 – 1 000 
    • prakticky všechny biochemické reakce jsou katalyzovány enzymy = bílkovinnými katalyzátory, jež vznikají procesem proteosyntézy (MO – 22)

Základní úlohy metabolismu:
– zajištění stavebních složek a energie ð 2 stránky metabolismu – látková a energetická

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.