Prvky bloku d

Prvky bloku d

Významné skupiny kovů v PSP patří
  1. kovy alkalické – prvky I. hlavní podskupiny (bez H), označované krátce s1 – prvky; jejich elektronová konfigurace valenčních elektronů je ns1 , jsou to Li, Na, K, Rb, Cs a Fr
  2. hořčík a kovy alkalických zemin – jsou prvky II. hlavní podskupiny, s2 – prvky; jejich elektronová konfigurace valenčních elektronů je ns2 , jsou to Mg a Ca, Sr, Ba a Ra
  3. kovy přechodné – jsou prvky I. až VIII. vedlejší podskupiny, zvané d – prvky; jejich elektronová konfigurace valenčních elektronů je (n-1)d1-10 ns2
  4. kovy vnitřně přechodné – jsou umístěny ve III. vedlejší podskupině za lanthanem a aktiniem; zaplňují orbital (n–2)f jedním až 14 elektrony, proto se označují zjednodušeně jako f – prvky
      • lanthanoidy – prvky následující za lanthanem (La), jejich protonové číslo je Z = 58 (cer) až Z = 71(lutecium)
      • aktinoidy – prvky následující v PSP po aktiniu (Ac), jejich protonové číslo Z = 90 (thorium) až Z = 103 (lawrencium)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.