Prvky P1 a P2

Prvky P1 a P2

Charakteristika

  • C je typický nekov, Si a Ge jsou polokovy, Sn a Pb jsou kovy – kovový charakter roste s rostoucím Z 
  • prvky IV. A skupiny – 4 valenční elektrony v orbitalech s a p – obecná el. konfigurace val. ens2 np2
  • mohou vytvořit 2 či 4 kovalentní vazby aniž by využily volné d-orbitaly

Vaznost atomu C 

  • C v CO je dvouvazný dle elektronové konfigurace v základním stavu (vytvořit elektronový strukturní vzorec sloučeniny) 
  • C ve většině sloučenin v excitovaném stavu = čtyřvazný (ns1 np3 )

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.