Prvky p3

Prvky p3

Prvky V.A. skupiny – pentely – p3 prvky
  • N – plyn, nekov, P – nekov, As , Sb
  • polokovy, Bi – kov (Náš Pan Asistent Sbaštil Bismust) – 5 valenčních elektronů v orbitalech ns2 np3
  • oxidační čísla -III, III a V (max. + ox. č.)
  • s rostoucím protonovým číslem roste kovový charakter a klesá elektronegativita
Stabilizace
  • sdílením 3 elektronových párů se vytváří 3 kovalentní vazby (N2, NH3)
  • přijetím 3 elektronů vznikají trojmocné anionty N3– , P3-
  • dusík, který nemá k dispozici d orbitaly (nemůže excitovat) může tvořit pouze 4 kovalentní vazby (z toho 1 donor akceptorovou neboli koordinačně-kovalentní v NH4 + ), proto je maximálně 4 vazný
  • ostatní prvky skupiny mohou vytvořit až 5 kovalentních vazeb (elektrony excitují do d orbitalů) a tak mohou nabývají až oxidační číslo +V

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.