Prvky P4

Prvky P4

 • chalkogeny
 • VI. skupina
 • 16. skupina
 • ((O), S, Se, Te, Po „O Slečno Sejměte Tež Podprsenku“) 

 

  • rudotvorné chalkogeny: S, Se,Te
  • ve valenčních orbitalech ………. elektronů – ns…. np…. (n je hlavní kvantové číslo, číslo …………….., ve které prvek se prvek nachází)
  • v základním stavu 2 vazné prvky
  • v excitovaných stavech 4 a 6 vazné (S, Se) – oxidační čísla: -II,II,IV,VI – všechny chalkogeny mimo kyslíku jsou za běžných podmínek pevné látky, Po 
  • radioaktivní
  • s rostoucím Z klesá elektronegativita, roste kovový charakter (S-nekov, Se,Te-polokovy, Po-kov)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.