Prvky P5 a P6

Prvky P5 a P6

Vlastnosti
 • plyny za běžných podmínek
 • jednoatomové molekuly – mezi atomy působí jen Van der Waalsovy s. v. i. = nízké tt a tv
 • za běžných podmínek jsou jedinými plyny, které nevytváří víceatomové molekuly 
 • stabilní
 • inertní = netečné díky elektronovému oktetu 
 • plně obsazené valenční orbitaly = stabilní el. konfigurace (vysvětlit el. oktet ve vztahu k ostatním prvkům PSP)
 • sloučeniny tvoří jen zřídka, ale mnohé sloučeniny již byly připraveny (XeF2, XeF4, XeF6, XeO4) !!!!! 
 • (vnikají reakcí xenonu s fluorem)
 • vysoká hodnota ionizační energie
 • bez barvy, chuti a zápachu
 • radon je jako jediný vzácný plyn radioaktivní
 • v PSP se neudává jejich hodnota elektronegativity

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.