Stavba atomu

Stavba atomu

–  vysvětlí rozdíly mezi pojmy nuklid, izotop, prvek

–  popíše modely atomu

–  charakterizuje typy radioaktivního záření

–  vysvětlí rozdíly mezi přirozenou a umělou radioaktivitou, zapíše a doplní rovnice jaderných reakcí, vysvětlí posunové zákony

–  zapíše elektronovou konfiguraci atomů v základním a excitovaném stavu a iontů

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.