Struktura a vlastnosti látek

Struktura a vlastnosti látek

Elektronegativita 

   • schopnost atomu prvku přitahovat si elektrony vazebného elektronového páru 
   • v periodě hodnota zleva doprava roste
   • ve skupině hodnota klesá se vzrůstajícím Z 
   • nejvyšší hodnotu X má F (fluor) 
   • nejnižší hodnotu mají alkalické kovy (Cs)
   • hodnoty v PSP se mohou lišit, neboť existuje několik způsobů, jak hodnotu X určit 
   • nejpoužívanější L. Pauling 
   • opakem elektropozitivita (vysoká hodnota: alkalické kovy)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.