Vazba

Vazba

Vazba
  • vazebný elektronový pár – spojení atomů v molekuly nebo krystalové struktury
    • ve formě volných atomů v přírodě jen vzácné plyny 
    • atomy ostatních prvků se slučují v molekuly (mají nestabilní uspořádání)
  • tvořena společným sdílením valenčních elektronů (elektrony s nejvyšší energií, většinou pouze v poslední vrstvě) vazebnými partnery
Molekuly
  • stálá seskupení atomů, které jsou spojeny chemickými vazbami 
  • molekula je natolik pevné uspořádání, že může vystupovat jako samostatná částice
  • vazby v molekulách je možné přerušit pouze chemickou reakcí

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.