04. Antická kultura a její vliv na pozdější umělecké slohy

04. Antická kultura

Kultura Starověkého Řecka

 1. náboženství
 • první Evropané, kteří vyznávli antropomorfní božstva
 • Bohové měli lidskou podobu
 • Uctívali I přírodní jevy a rostliny
 • Bohové měli atribut zvířecí podoby a byli s ním vyobrazovány
 • Řecký pantheon bohů vznikal dlouhou dobu
 • 3 generace bohů- uranovská, kronovská, diovská, jmenovali se vždy podle nejvýznamějšího boha
 • bohové měli různé competence
 • podle nich lidé prožívali 5 věků- zlatý, stříbrný, bronzový, heroú, železný
 • Řekové svým bohům stavěli veliké chrámy a kolem nich se stavěly další budovy- divadla I stadiony- např. Olympie, Delfy

 

 1. jazyk, literatura
 • byl tu jeden jazyk- řečtina
 • vznikaly eposy- hrdinské- Ilias, Odyssea a dialektské- pracovní
 • lyrika- milostná, oslavná, útočná- Sapfó, Pindaros
 • divadlo- herci byli vždy muži, témata většinou o válkách- Sofokles, Aischilos
 • rétorika- musel to ovládat každý občan, který se chtěl angažovat v politice, Demosthenes
 • dějepisectví- Řekové psaly I o oklních národech- Herodotos, Demosthenes
 • věda- mechanika, optika, astronomie, matematika, mnoho objevů, Aristoteles
 • FILOSOFIE- zabývali se vznikem světa, lidskou společností, centrem byly Athény, byla založena I škola- akademie Platona
 • Přirodní vědy- formulace řírodních zákonů- Pathagoras, Eukleides
 • Geometrie, matematika, aritmetika
 • Lékařství- dlouhá traduce, používaly bylinky I zaklínadla
 • Vznikaly lékařské školy

 

 1. architektura, umění
 • stavba chrámů, které se vyvinuly z MEGARY- dům se sloupy
 • 3 druhy sloupů- koryntský, dórský, ionský
 • koryntský styl byl zdobený, inský I dorsky byly podobné
 • Akropolis, Apollonův chrám
 • Stavba divadel- dobra akustika, ve všech městech
 • Závodiště- v každém okrsku, okolo stupnovité tribuny, byly zde olympijské hry
 • Obytné domy měly mužskou a ženskou část
 • SOCHAŘSTVÍ- zdobené chrámy relief I sochami
 • Kúros- jinoch, koré- dívka
 • Postupně začaly vznikat nejslavnější díla Moronův diskabolos, Polykleitos,Doryfros- tito sochaři zastihli osobu v zastaveném stavu
 • Bronz, mramor + polychromované sochy- realistický dojem
 • MALIŘSTVÍ- výzdoba keramiky, fresky na zdech, vznikaly I nástěnné malby- v pálácích Knossos, podobné výzdobě v Egyptě
 • Keramika- zobrazení mořských živočichů
 • Pantheon- chrám bohů, všichni bohové všech kultur
 • Hétera- prostitutka která byla vzdělaná, Kentaur

 

Římská kultura, umění 

 • římské umění většinou neni originální
 • napodobují Řecko
 • vliv Etruské kultury
 • díky Římu se zachovala řecká kultura
 • originální v politice a právu ale ne v umění

 

 1. náboženství
 • na počátku animistické, zoomorfní
 • posupně vznik polyteismu- vznik 3 nejvyšších bohů- Jupiter, Juno, Minerva a rozšiřuje se pantheon bohů
 • antropomorfní ráz
 • pontifikus maximus- nejvyšší kněz, kterého si přivlastnovali i císaři
 • v období principátu ovlivnováno orientem
 • ovlivnovalo to I život- úcta sebeovládání, ctnosti, loajality

 

 1. vzdělání
 • inspirace Řeckem
 • přebírají I písmo od řeků, později vytváří nové písmo LATINKU
 • vznikají římská číslice
 • všichni základně vzděláni
 • bohatí muži měli vyšší vzdělání- filosofické I řečnické školy
 • vznik vzdělanostních center v Římě, Alexandrii
 • zakládáni veřejných budovzakládání veřejných budov- školy, akademie, knihovny
 • filosofické otázky o osbě samém
 • ŘEČNICTVÍ- druh umění, každý politik musel ovládat, 2 fáze- REPUBLIKA- politická retorika obhajoby, soudy- CICERO, CÍSAŘSTVÍ- umělecká stránka, oslavné řeči, zpěvy
 • DĚJEPISECTVÍ- vycházejí z Řeků, spojeno s politikou, tvorba ANALU- zápis politických událostí den po dni
 • POLYBIOS- zakladatel dějepisectví v Římě, zachycuje přelomové události
 • CEASAR- zapisoval o válkách, píše nestraně
 • LITERATURA- kopírují řeckou literature, obracejí se k sobě, žánry: náboženská (věštky, písně), zábava- komedie- přepis řeckých gladiátorských her, vznik satiry- odlehčená krititka
 • OCTAVIANUS- Proměny, Umění milovat, VERGILIUS- Aeneas

Architektura

 • památky rozeseté po celém Středomoří
 • inspirace Řeckem I Etrusky- převzetí klentby a oblouku
 • chrámy podobné těm řeckým- nejznámější Pantheon
 • chrám na Kapitolu
 • divadla- stavby na rovině ne v terénu jako v řecku
 • stavba amfiteátrů
 • vítězné oblouky- Tituv
 • aquadukty
 • obytné domy byly I činžovní, atriové, vily
 • MALIŘSTVÍ- fresky, zdobení I obyčejných domů, mozaiky I nástěnné a podlahové
 • SOCHAŘSTVÍ- podobné řeckému, vznik portrétů, historický relief- ozdoba oblouků, sloupů

 

 

VLIV NA RENESANCI A ROMÁNSKOU KULTURU

 

Románská kultura

 • univerzální kultura
 • nejvíce se rozvíjela v jižní a západní Evropě
 • spojení s církví
 • VZDĚLÁNÍ, FILOSOFIE- patristika: učení církevních otců, formulace církevních dogmat, sv Augustýn, scholastika: rozšiřování vzdělanosti, vznik univerzit, stale spojení s církví, T. Akvinský
 • Základem vzděláni bylo SEDMERO UČENÍ
 • Vznik scriptoria- centra vzdělanosti
 • LITERATURA- psáno v latině, poznamenáno námoženstvím, legendy I kroniky- Kosmova, Fredegarova

 

ARCHITEKTURA

 • navazuje na antiku
 • valená klentba je nahrazena křížovou
 • stavby z kamene dřeve
 • malá okna, tlusté zdivo
 • ozdobné relief- portály
 • vznikají baziliky a rotundy
 • Kostel sv. Marie, bazilika sv. Jíří
 • rotundy- sv. Jiří, sv. Martina
 • vznik klášterů- Břevnovský
 • hrady- Pražský, Křivoklát

SOCHAŘSTVÍ

 • relief, zdobení staveb, církevní tématika, polychromie

 

MALÍŘSTVÍ

 • fresky
 • iluminace- knihomalba
 • hiearchická perpektiva

 

Renesance

Rodí se na konci 14. Století a ovlivnuje Evropu až do 16 století

 • kolebkou je severní Evropa
 • 3 období renesance- Raná, Vrcholná, Pozdní
 • VRCHOLNÉ OBDOBÍ- je nejvíce ovlivněno antikou, rozšíření I mimo Apeniniská poloostrov, upřednostění člověka, centrem Florencie,
 • Pozdní období neni ovlivnovano politicky, zakázky od papeže

 

UMĚNÍ

 • ARCHITEKTURA- univerzální umělecký sloh
 • Odklon od křestanských motive
 • Zdůraznění HORIZONTALY- stavba v prostoru, široké stavby
 • Otevřená architektura
 • Staví se z kamene, cihel
 • Jsou tu sdružená okna, které jsou zdobeny lištami
 • Oblouková klentba- nejvíce v arkádách- jednoduše zdobené
 • Zdobení SGRAFITAMI- rustikální, psaníčková, kvádrová
 • Interior je vzdušný, jednoduše zdobený geometrickou linkoupokus o estetiku
 • Světské stavby- ZÁMEK- aristokratické sidle, vzdušnost, světlost, jsou pohodlné, staví se I ve městech, VILA- letní sidle, v Čechách ozn. Jako palace- např.  Černínský, MĚSTSKÝ DUM- široký, stavby místo těch gotických, zdobeno štíty- stavba domů pro instituce- radnice….

 

ARCHITEKTI:

BRUNELLESCHI

-působil ve Florencii, palace VAcchio, most Vacchio, palace Medici

BRAMANTE

-stavba chrámu sv.  Petra, Michelangelo zdobil interier

BENEDIKT RIED

 • působil v Čechách
 • letohrádek královny ANNY, letohrádek HVĚZDA
 • zámky OPOČNO, LITOMYŠL

 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

 • zesvětštění
 • emotivní témata, antická mytologie
 • zájem o člověka
 • znázornění lidí v jejich skutečné podobě
 • mecenášství- díla byla vědomě dotována
 • všestranní umělci- Leonardo Da Vinci, Michelangelo
 • sochařství- cílem co nejrealističtěji vypodobit lidi, kámen a mramor
 • MICHELANGELo- renesanční člověk, architect, sochař, vědec, výzdoba svatopetrsého chrámu, sixtýnské kaple
 • MALIRSTVI- realismus, malování podle skutečného modelu, malují se I akty, seznámení s anatomií těla, skutečná perspektiv
 • Olejomalba, snaha o dokonalost a detail, vznik PORTRÉTU

Umělci: Leonardo Da Vinci ( Mona Lisa, Sixtýnská madonna), Tizian ( portrét Karla V.), Tintoreto ( zázrak sv. Marka), Bosch ( ukřižování Ježíše, zahrada pozemských potěšení), Durer ( Adam a Eva)

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.