Charakteristika normalizace

Charakteristika normalizace

Charakteristika normalizace

Ve znamení utužování poměrů, probíhají politické čistky.

Na našem území i nadále zůstávají sovětské jednotky, které se tak stávají nástrojem svazu pro vměšování do vnitřní politiky .

  • 10. byl schválen zákon o federalizaci

→ od 1. 1. je ČSL státem dvou rodných národů

probíhají různé demonstrace, účastníci především z řad studentů

  • 1. 1969 se upálil student Jan Palach na protest proti přítomnosti sovětských jednotek na našem území a rezignovanosti obyvatel. Jeho příkladu následuje několik dalších studentů (Jan Zajíc a Evžen Polcek)

Hokejový týden

ČSL hokejisti porazili SSSR a toto vítězství se stalo symbolickým vzdorem, následně jsou vyvolány demonstrace a dochází ke střetům se sovětskými vojáky.

  • Aby mohlo dojít k úspěšné normalizaci, musí být z vlády odstraněni všichni reformní komunisté. Nechtějí, aby náhodou nastala podobná situace jako během pražského jara.

Na konci února je odvolán Dubček a na jeho místo je zvolen Husák, který se obklopuje pouze pro Sověty (Josef Lenart).

1970-1971 Kádrové čistky

Neprobíhají nejen v samotné straně, ale i ve všech institucích, které mají nějakým způsobem vliv na společnost (vzdělávací a sdělovací instituce). Pro tento účel vzniká speciální komise.

  • Snaha získat si obyvatelstvo na svou stranu. Vyvolávají zdání materiálního dostatku pro každého (masová výstavba paneláků, chaty, výjezdní položky…)

→zdánlivý blahobyt pro každého, aby lidem zacpali pusu a oni si nestěžovali

→společnost rezignuje, demonstrace utichají už v průběhu léta 1968

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.