04. Přímé daně

04. Přímé daně

  • Poplatník je předem znám
  • Přímé daně dělíme do dvou skupin:
    • Z příjmu (FO, PO)
    • Z majetku (silniční, z nemovitosti, z převodu nemovitosti)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.