Vnitřní energie a teplo

Vnitřní energie a teplo

1.0) Tři poznatky kinetické teorie stavby látek

1.1) Látky mají svoji vnitřní strukturu, i když vypadají navenek spojitě.
     1. Látka jakéhokoli skupenství se skládá z částic (molekul, atomů nebo iontů).
     2. Částice v látce se pohybují, jejich pohyb je neustálý a neuspořádaný (chaotický).
     3. Částice na sebe navzájem působí přitažlivými a současně odpudivými silami.

1.2) Důkazy:
Tepelný pohyb je pohyb částic rychlostmi různých směrů a velikostí.
Difuze – samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky. Rychlost difuze roste s teplotou.
Brownův pohyb – Neustálý chaotický pohyb mikroskopických částic rozptýlených v tekutinách. Jeho příčinou jsou nepravidelné nárazy molekul tekutiny na mikroskopické částice.
Tlak plynu – srážky molekul plynu s molekulami vnitřních stěn nádoby.

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.