Allen Ginsberg – Kvílení

Kvílení - Allen Ginsberg

Úvod

Považuji ho (autora) za zcela revolučního básníka a vulgaritu v jeho básních jen podporuji. Akorát to podtrhuje myšlenku a zaujímá čtenáře nebo jakéhokoliv posluchače. Někteří ho označují za pouhého vyvrhela společnosti a narkomana, za literární odpad, co čerpá pouze z předešlých básnických generací a pouze se snaží šokovat s cílem utěšení své touhy po slávě. Což ovšem není můj případ. Dle mého názoru byl mladý Allen tak zdrcen zkušeností s jeho matkou, že nevěděl jak se s tím má v podstatě celý život vyrovnat, a útěchou mu bylo psaní. Psaní dlouhých a obsáhlých básní, které nejsou otevřené svou výpovědí každému.

Život Autora

Allen Ginsberg narozen 3. června  1926 v USA v New Jersey. Otec byl učitelem angličtiny a básníkem, matka Naomi Levy Ginsberg byla duševně nemocná a prodělávala šokové terapie a v závěru života jí byla provedena frontální lobotomie. Tato zkušenost se na něm velmi negativně podepsala. Napsal pro svou matku báseň Kadiš, ve které na svou matku vzpomíná.

Po absolvování střední školy se rozhodl jít na Kolumbijskou univerzitu (ze které byl později vyloučen pro zakázané sexuální praktiky a experimenty s drogami). Na které se spřátelil s Williamem Burroughsem a jackem Kerouacem. Tito přátelé se stali jádrem skupiny „Beat generation“. Seznámil se také s Nealem Cassady, se kterým se sblížil o trochu více, avšak Neal ho posléze opustil a to mělo na ALlena veliký dopad. Naštěstí o pár let později se seznámil s Petrem Orlovskim, který se stal jeho celoživotní partner.

7.Října 1955 bylo čtení v Six gallery v San Francisku, kde Allen přednesl svou báseň Kvílení, a krátce poté jeho sláva vyletěla k nebesům. Tato báseň společně s dalšími byla vydána v nakladatelství City Lights, Které vlastní Lawrence Ferlinghetti.

– v roce 1965 poradil studentům Berkley univerzity před jejich protiválečnou demonstrací, aby ozdobili první řady květinami, tato demonstrace je považována za počátek hnutí hippies a jejich myšlenky – flower power

Allen hodně cestoval po Americe, po Evropě, ale i Asii. Navštívil i Prahu, kde na 1.máje byl zvolem desítkami tisíc studentů králem majálesu. Stal se velkým vzorem pro mladé lidi v době nesvobody, což se však nelíbilo komunistickým představitelům. A následně byl vyhoštěn ze země. Po pádu komunismu naši zemi ještě párkrát navštívil, aby se zúčastnil ještě několika čtení.
Allen psal básně až do své smrti, která ho doběhla 5.dubna 1997. Zemřel na následky rakoviny jater.

Zařazení autora do uměleckého směru

 • Beat generation = beatníci, beatnická generace
 • Slovo beat používal Herber Huncle pro svůj stav pod vlivem drog, beated = zničený , zmlácený. Ale může mít též význam úderná generace.
 • Literární hnutí, které vzniklo v druhé polovině 50 let 20. století a týká se pouze USA. Beatníci je skupina mladých spisovatelů , kteří se bouří proti tradičnímu stylu života v Americe a proti tradičnímu psaní literatury. Odmítají vcelku „americký sen“ považují ho za odpornou a hnusnou iluzi.  Snaží se najít si svůj vlastní způsob psaní literatury a zobrazit v něm své zážitky, především své experimenty s drogami.
 • Svoji poezii veřejně recitovali v Barech , Galeriích a později na větších akcích.
 • Typický rys pro Beatníky je absolutní upřímnost ve svých verších. Snaha šokovat , odmítají se zařadit do společnosti, akceptují témata  drog a homosexuality
 • Snaha nalézt náhradu za styl života, nálézají inspiraci ve východních náboženstvích
 • Vzor pro beatníky byli nejspíše Prokletí básníci pro svou nezávaznost.

Znaky beatnické literatury:

 • ovlivněni orientálními náboženstvími (nejoblíbenější zen-buddhismus)
 • vlastní výklady filozofie
 • sepětí s jazzem
 • často popisy zážitků z doby, kdy se chovali výstředně
 • používání pojmu hipster = člověk, který se přesvědčil, že svoboda existuje jenom mimo společenský život, a squares = spořádaní lidé

Další Autoři Beatnické generace

Lawrence Ferlinghetti
Majitel dodnes existujícího knihkupectví  City Lights books. Toto knihkupectví se stalo centrem Beatnické generace. Byl to nakladatel autor. Byl souzen roku 1956 pro vydaní Ginsbergova díla Kvílení.
dílo:

 • Lunapark v hlavě
 • Startuji ze San Franciska
 • Obrazy zmizelého světa

Jack Keroac 
Frankofoní Kanaďan, do 18 neuměl anglicky. Studoval na Kolumbijské univerzitě s Nielem Cassidym. Podnikne cestu napříč Amerikou, kde cestuje kradenými auty a cestou bere spoustu drog a výsledek toho je dílo Na cesté . Podle legendy psal na obří roli papíru, aby to to bylo to správné spontánní psaní. Jeho dílo zaznamenalo obrovský úspěch. Po Ginsbergovi druhý hlavní představitel Beatnické generace.

Další díla:

 • Podzemníci
 • Dharmovi tuláci-ovlivněno východním náboženstvím, nemá v sobě zápletku je to jen neustále ubíhající děj, má připomínat jakým způsobem se má hrát jazz

William S. burrows
Studoval Harward. Romanopisec, malíř a sociální kritik. Pocházel z dobře situované rodiny, propadl drogám a stal se silně závislým
dílo:

 • Feťák – popisuje co s vámi dělají různé drogy
 • Teplouš

Kvílení a jiné básně
Autor:
Allen Ginsberg
Charakteristika díla:
1) literární druh
lyrika (lyricko–epická skladba) určená k hlasitému čtení
2) literární žánr
pásmo
3) literární forma
poezie
4) dominantní slohový postup
popisný
5) typ vypravěče
ich- forma
6) vysvětlení názvu díla
Kvílení – nářek nad zničenou generací mladých lidí
7) kompozice
Chronologická (spíše) – popisuje jevy tak jak jdou zasebou nebo na sebe volně   navazují, nebo se dějí všechny naráz
8) tématika
sex, drogy, zkaženost společnosti, bída , existence sama
9) časoprostor
děj se odehrává od 50. do 60. let 20. století
dílo vypovídá o generaci, která je zničená ze společnosti a proto musí brát drogy
Kritika moderní společnosti, stereotypů
10) postavy
Moloch – symbolizuje zkaženost tehdejší společnosti
Carle Solomon – je jaká si útěcha pro Autora
11) Děj
Výpověď o „generaci zničené šílenstvím“, která se za pomoci drog, orientální filosofie a hudby snažila uniknout z americké reality nářek a povzdech nad jejím zničením obsahuje obscénnosti, vzrušení, vize, sny, upřímnost
12) Jazyk
nespisovný – vulgarismy, slagnové výrazy
spisovné – poetizmy a neologizmy
13) Dobové přijetí
Kvílení byla Ginsbergova první kniha, a takřka po vydání se stala bestsellerem díky reklamě způsobené americkými soudy, kteří chtěli dané dílo zakázat
14) Věnováno
Jacku Keroacovi – od Kterého převzal název Kvílení a označil ho za nového Buddhu Americké prózy
Williamu Sewardu Burroughsovi
Nealu Cassadymu
15) Kinematografické ztvárnění
Film zachycuje proces, který je spojen se sbírkou Kvílení, dále je to vyzobrazuje biografii Allena ginsberga a z části i skupiny Beatníků

Úryvek k rozboru
Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím, hystericky obnažené a o hladu, vlekoucí se za svítání černošskými ulicemi a vztekle shánějící dávku drogy, hipstery s andělskými hlavami, celé žhavé po prastarém nebeském kontaktu s hvězdným dynamem ve strojovně noci, Kteří v bídě a v hadrech a se zapadlýma očima a podnapilý vysedávali a kouřili a v nadpřirozené temnotě bytů se studenou vodou, ……………..

Charakteristika úryvku:
jazykové prostředky
obrazná pojmenování
psáno Ich formou
hlavy své generace – synekdocha (záměna části za celek)
hystericky obnažené – básnický přívlastek (epiteton)
Hvězdné dynamo – metafora (osud)
jazyk
Hadry-slovo citově zabarvené
Hipster- neologismus
atmosféra úryvku
Chrlení názorů, litanie, výkřiky, obžaloba společnosti – stížnost, zoufalství
Vypravěč
Postavy
Pouze vypravěč
zařazení úryvku do kontextu celého díla
první část úryvku – úplný začátek textu, snaží se nastínit zoufalou situaci v USA

Závěr
V práci jsem vylíčil život Allena Ginsberga, zařadil jej do literárního směru, vypsal několik dalších podobně smýšlejících autorů. A to hlavní charakterizoval jsem jeho pilotní dílo Kvílení. Během bádání po informacích ohledně Allena Ginsbegrga jsem se mnohé dozvěděl a doufám, že to bude přínosem pro čtenáře mé práce. Jeho dílo Kvílení shledávám  jako neuvěřitelnou četbu. Je to absolutní odtrhnutí z reálného světa do světa fantazií, avšak fantazií holé pravdy.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.