Anna Franková – Deník Anny Frankové

Denník Anny Frankové - Anna Franková

Deník třináctileté židovské dívky a její rodiny, kteří se za okupace skrývali v zadním traktu starého obchodního domu v Amsterodamu.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Svobodné slovo – Melantrich v Praze roku 1956. Z německého autorizovaného vydání Das Tagebuch der Anne Frank a z holandského originálu přeložil Gustav Janouch. Počet stran: 272.

DOBA DĚJE:

12. června 1942 – 1. srpna 1944

HLAVNÍ POSTAVA:

Anne Franková – třináctiletá židovská dívka, která má spoustu přítelkyň i tajných ctitelů; v tak pro Židy těžké době působí vesele, možná až bezstarostně, což jí její okolí často vytýká; ve skutečnosti všechno vnímá a dotýká se jí to víc, než si ostatní myslí; často se cítí osamělá a má pocit, že jí nikdo nerozumí; k narozeninám dostane deník a do něj píše dopisy vymyšlené kamarádce Kitty, která jediná jí může porozumět, protože – jak sama říká – “papír je trpělivější než lidé”

OBSAH:

Příběh se odehrává v Holandsku za druhé světové války v roce 1942. Židé jsou neustále pronásledováni a velmi omezováni ve všem, co dělají. Uprostřed toho všeho žije v Amsterdamu Anne se svou rodinou vcelku normální život až do chvíle, kdy musí kvůli hrozícímu nebezpečí ze dne na den opustit svůj domov a tzv. se “potopit” (ukrýt se). Ještě spolu s Van Daanovými odchází do otcova obchodního domu na Prinsengracht, kde je k tomuto účelu vybudovaná skrýš. V “zadním traktu” domu jsou za otáčecím regálem skryty obytné místnosti, které otec zařídil se svými křesťanskými přáteli. Má to být dočasné útočiště pro Anne a její rodinu.

Anne si postupně začíná zvykat na nový domov, který – jak sama – píše, bere spíš jako penzion. Stále se cítí osamělá, a proto píše Kitty dopisy, v nichž jí líčí každodenní život v zadním traktu.
K “potopeným” se později přidá ještě lékař Dussel.

Mezi obyvateli propukají hádky a řeší malicherné spory. Nikdo se nechce vzdát svých starých zvyků. Dussel chce mít pro sebe pracovní stůl přesně v určenou hodinu, paní Van Daanová nedá dopustit na své stříbrné příbory nebo kožich apod. Vážnost situace jim dochází ve chvílích, kdy se stane něco, co by je mohlo prozradit. Příliš hlasitý hovor ve dne, splachování, světlo apod. To se všichni bojí a spory na chvíli umlkají. V podstatě žijí v neustálém strachu z prozrazení.

“Lidé v zadním traktu nežijí společně, nýbrž jen vedle sebe. Existují pouze pasivně: čekají na policii, na smrt nebo na zázrak – na invasi. Přitom jim jejich vlastní život uniká mezi prsty.” (z předmluvy překladatele Gustava Janoucha)
Myslím si, že toto nejlépe vystihuje atmosféru v zadním traktu.

Anne se často cítí osamělá a má pocit, že jí nikdo nerozumí. Potom pozná blíž Petra a zjistí, že mají hodně věcí a také pocitů společných. Spřátelí se a později se do sebe zamilují.

V odloučenosti od lidí Anne postupně dospívá. To poznamenává její myšlení a povahu. Učí se, protože v životě chce něco dokázat a má vytyčené cíle. Zabývá se různými otázkami, na které se snaží hledat odpověď, stává se samostatnou, utváří si vlastní mínění na svět a stává se mladou ženou.

V roce 1944 už situace začíná vypadat lépe. Všichni věří v konec války a osvobození. Začínají plánovat, co všechno udělají, až vyjdou ze skrýše. Anne přemýšlí o své budoucnosti. Vidí ji jasně, má naději a věří v lepší zítřek.

Do jejich skrýše v srpnu roku 1944 přijde zelená policie a všechny odvede. Jsou rozděleni a dostávají se do různých koncentračních táborů. Jediný, kdo přežije, je Annin otec. Měsíc před koncem války umírá Anne v táboře Bergen-Belsen.

VLASTNÍ NÁZOR:

Tato kniha mě hluboce zasáhla. Myslím si, že neumím dost dobře vyjádřit vše, co se tam odehrávalo. Anniny myšlenky, pocity… Jisté je, že to byla velice inteligentní a obdivuhodná mladá dívka.

Reklama
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.