Božena Němcová – Babička

Babička - Božena Němcová

Kontext

a) společenský

    • Babička nejslavnější dílo Boženy Němcové byla vydána v r. 1855, v době Bachova absolutismu a tvrdé rakouské cenzury po porážce revoluce 1848.
    • B. Němcová žila v bídě, trápila se pro zemřelého syna Hynka
    • špatné podmínky pro psaní

b) literární

    • dobou vydání Babičky se autorka zařadila nejen do poslední (třetí) generace národního obrození, ale už i do generace májovců, kteří pod vedením Jana Nerudy vstoupili do české literatury almanachem Máj v roce 1858
    • její dílo ovlivněno romantismem a biedermeierem, který byl zidealizovaný, idealizované postavy
    • současníci: K. H. Mácha, K. H. Borovský, K. J. Erben, J. K. Tyl
    • pokus o první román: Pohorská vesnice- zpoždění o jednu generaci oproti světu (Pohorská vesnice 1856, Otec Goriot- 1835)
    • Babička- 1855 C W. Whitman: Stébla trávy
    • V zámku a podzámčí- 1857 C Ch. Baudelaire: Květy zla, G. Flaubert: Paní Bovaryová
Autor

a) osoba

    • Božena Němcová (4.2.1820/1817 -21.1.1862)
    • původní jméno Barbora Panklová
    • narodila se ve Vídni, dětství v Ratibořicích u České Skalice
    • velký vliv její babičky
    • vzala si úředníka finanční stráže Josefa Němce pro vlastenecké smýšlení, nebyla s ním šťastná
    • často měnili místo pobytu® poznání různých prostředí a lidských typů
    • měla 4 děti
    • trpěli nouzí, špatné vztahy mezi manželi, smrt syna Hynka
    • zemřela zcela vyčerpaná

b) dílo

    • Babička (1855)
    • Pohorská vesnice
    • V zámku a v podzámčí
    • Divá Bára
    • Karla
    • Obrazy z okolí domažlického
    • Národní báchorky a pověsti

Vlastní rozbor (stránka obsahová)

a) téma

    • Ukázat harmonický život prostých lidí
    • vzor dokonalosti člověka.
    • Částečně autobiografické dílo obsahuje vlastní vzpomínky autorky na dětství
Obsah

Hl. téma je ztvárněno v 1. části- příjezd babičky na Staré Bělidlo k Tereze Proškové.

Moudrá, pracovitá, ušlechtilá žena s nelehkými životními zkušenostmi má opatrovat   4 vnoučata (Barunku, Jana, Vilémka a Adélku) a zároveň pomáhá s hospodářstvím.

Pozitivně zasahuje do osudů lidí, které potkává (chudý Kudrna, Kristla a Míla, Hortenzie ze zámku).

Vedlejší téma představuje 2. část knihy. Ta chronologicky popisuje průběh jednoho roku na venkově (svátky, obřady, tradice). Kniha končí babiččinou smrtí a slovy kněžny Zaháňské: „Šťastná to žena…“

Dílčí téma

– Viktorčin příběh
– Kristla s Mílou
– příběh Hortensie
– Kudrnovi
– lidové zvyky

b) idea – základní myšlenka díla
– oslava moudrosti
– pracovitosti
– šlechetnosti venkovského člověka, jeho vlastenectví a vztahu k domovu, jazyku, českému národu

c) námět
– život na venkově koncem18. apočátkem 19. století
– vlastní vzpomínky B. Němcové na dětství
– předloha- vlastní babička

d) charakteristika prostředí
– idylické prostředí venkova, malé vísky
– přírodní – Ratibořické údolí – Staré Bělidlo
– krásná okolní příroda, lesy, splav…
– staré dřevěné domky s došky
– popis přírody ve čtyřech ročních období
– společenské – reálné – obyčejný venkovský lid-prostředí rodiny Proškových, babičky, zámecké vrchnosti (komtesa, kněžna)

e) charakteristika postav

1) hlavní hrdina:
Babička (Magdalena Novotná)
– pracovitá žena s velkou životní zkušeností, morálními hodnotami a moudrostí
– plná síly a energie
– obětavá
– zakládá si na lidových tradicích
– má velmi ráda svou dceru a vnoučata
– oblíbená u ostatních lidí
– zidealizovaná postava
– autorita nejen pro děti, ale i pro ostatní
– pozitivně zasahuje do osudů lidí ve svém okolí

2) postavy ostatní:
Baruščini rodiče (Panklovi)
– zpanštělá matka
– sdílný, srdečný otec

3) Děti:
Barunka
– klidná
– hodná

Jan Vilém a Adélka
– rádi poslouchají babiččiny příběhy a rady

4) lidové typy:
mlynář
Kristla a Jakub
rodina Kudrnova
Viktorka
– obyčejná
– krásná dívka
– zešílela kvůli nešťastné lásce k vojákovi

komtesa Hortenzie
typizace:
– postava zastupuje svými vlastnostmi a jednáním určitou skupinu lidí

Vztahy mezi postavami:
– harmonické (s výjimkou poněkud chladnějšího vztahu babička – dcera)
– ústřední postava – Babička – řeší a urovnává hrozící konflikty a osobní tragédie ostatních
– jediná postava, s níž nikdy v knize nedojde k přímé konfrontací ze strany babičky, je Viktorka. Té babička nedokáže pomoci.

Vztahy postavy – prostředí
– všechny venkovské postavy zapadají do prostředí, ve kterém se pohybují
– obdivují přírodu, chrání ji a milují ji, řada zvyků spojených s přírodou® soulad s přírodou
– Vzdáleně působí zámek a jeho obyvatelé.

Stránka formální
a) žánr a útvar:
žánr: epika
útvar: próza, povídka


b) formální rozdělení
– 18 kapitol
– 2 části
– 2 dějová pásma
– příjezd babičky, popis jejího všedního dne, hosté
– od 8. kapitoly – rámec: Staré bělidlo v proměnách ročního období
– prolog – vzpomínka na babičku, přímé oslovení
– epilog – poslední léta babiččina, pohřeb

c) jazykové postupy:
– řetězová
– retrospektivní vstupy

d) jazykové postupy
– pozorovatelský realismus
– popis prostředí i postav vyniká plastičností
– střídmý jazyk připomínající mluvenou řeč 
– jazyk spisovný
– nářečí
– historismy
– archaismy – mošinka, klúcky
– nespisovný jazyk- obyčejní lidé
– neobvyklý slvosled

e) další prostředky uměleckého stylu
– Některé obsáhlé popisné pasáže obsahují složitá souvětí

Přijetí díla
– pozitivní
– velká obliba po celé čtenářské generace
– dílo se stalo českou literární klasikou, povinnou mimočítankovou četbou
– vydáno 350krát
– přeloženo do více než 20 jazyků

Působení díla
– Pozitivní vliv na celé generace čtenářů.
– Inspirace pro řadu umělců
– Slavní ilustrátoři: Adolf Kašpar, Cyril Bouda
– Sousoší – O. Gutfreund „Babička s dětmi“
– 3krát filmová adaptace

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.