Edgar Allan Poe – Jáma a kyvadlo a jiné povídky

Jáma a kyvadlo a jiné povídky

Edgar Allan Poe
 • Prozaik
 • Básník (detektivní novely, atmosféra hrůzy, tajemna)
 • Z USA
 • Sirotek
 • Pil
 • Bral drogy
 • Rozpory s otčímem
 • Vyloučen z vojenské akademie
 • Vzal si svou mladou sestřenici, brzy zemřela
 • Měl velmi svízelný život, komplikovanou povahu a silné sklony k alkoholismu, což se samozřejmě odrazilo také v jeho tvorbě
 • Předchůdce moderních hororů
 • Racionalista

Jáma a kyvadlo a jiné povídky:
– Sbírka povídek (34)
– Hororové a detektivní povídky
– Prvky tajemna, neznáma
– Vzniká v období romantismu-vyskytují typicky romantické hřbitovy, rozpadající se zámky, tajemná úmrtí, násilí, pohřbívání zaživa a záhadné vraždy
– Povídky psané v první osobě
– Protkáno latinskými a francouzskými citáty

Jáma a kyvadlo:
 • Prozaické dílo
 • Ich forma
 • Makabrózní, psychologické dílo
 • Až morbidní dílo – vystihuje napjatou atmosféru, vyjadřuje hrůzu, děs
 • Dokáže perfektně zachytit stav vypravěčovy mysli
 • Motivy smrti a duševního vyšinutí
 • Není uvedeno jméno hlavního představitele
 • Žádné vedlejší postavy
Stručný obsah:

Kacíř je španělskou inkvizicí odsouzen k trestu smrti. Je mu zle, vidí smrt jako osvobození. Omdlí. Ví ale, že vědomí neztratil úplně. Přemýšlí nad smrtí, sny, vědomím. Neznámé postavy ho odnášejí kamsi dolů. Když konečně otevře oči, nachází se ve tmě. Myslí, že je mrtvý. Poté mu dojde, že je v Toledském žaláři, o kterém se vykládají příšerné věci. Vyčerpáním usíná. Vzbudí se, nachází vodu a chléb. Pomocí látky ze své kutny zjistí rozměry krypty, ve ktré se nachází. Po tmě chodí po místnosti.Uklouzne.Spadne těsně vedle jámy. Opět usíná. Vzbudí se a zjistí, že je místnost ozářená. Může si prohlédnout celý svůj žalář. Stěny z kovových plátů byly pomalované obrazy ďáblů, kostlivců, atd. Je připoután a může pohnout jen jednou rukou. Nenašel žádnou vodu, pouze silně okořeněné jídlo, po kterém měl ještě větší žízeň.  Na stropě spatří namalovanou postavu Času držící kyvadlo, jenž se k němu neustále přibližovalo a mělo ho usmrtit svým ostřím. Když bylo kyvadlo pár stop nad ním, napadlo ho namazat provazy zbytky jídla. Houfy krys zaplavily jeho tělo a překousaly provazy. Konečně byl volný. Vzdálil se od kyvadla, jenž se po jeho útěku zastavilo. V tom okamžiku se železné pláty rozžhavily, namalované postavy se rozzářily. Jejich úkolem bylo uškvařit ho žárem. S hrůzou se raději vrhl k jámě. Stěny se k němu přibližovaly, aby ho zahnaly do jámy. Věděl, že          zemře. Jeho zoufalství se vystupňovalo na nejvyšší možnou hranici. Najednou uslyší hlasy. Právě když klesal do propasti, zachytila ho ruka generála Lasalla. Inkvizice padla do rukou svých nepřátel, francouzské armády. Kacíř byl zachráněn.

Další povídky:

a) Vraždy v ulici Morgue
– Detektivní povídka
– Makabrózní povídka-dílo děsu, založeno na psychologickém působení, hororová lit.

b) Černý kocour
– Hororová povídka
– Vypravěč má kocoura, poslouchá ho, s ním chodí. Muž ale začne pít, má radějí alkohol než zvíře. Opije se a nožem vydloubne kocourovi oko. Kocour se ho začne stranit. Později kocoura pověsí na stromě. Zakrátko mu vyhoří celý dům. Na jdné stěně najde obraz kocoura na stromě. Začne se ho bát. Chce kocoura zabít, omylem ale zabije sekerou manželku a zazdí ji ve sklepě. Policisté uslyší ze zdi mňoukat kocoura. Strhnou zeď a najdou mrtvou manželku s kocourem na hlavě.

c)  Zánik domu Usherů
d) Muž, který se rozpadl
e) Maska červené smrti

Další díla:

1) Sbírky básní:

a) Havran a další básní
Havran
– Mladík rozjímá nad smrtí své snoubenky Lenory.
– Vletí k němu havran, sedá si na sochu Athény.
– Vnímá ho jako smrt.

b) Temerlán a jiné básně
Samostatné básně:
– Euréka
– Zvony

2) Sbírky povídek:
a) Grotesky a arabesky
Černý kocour a jiné povídky

3) Román:
– Dobrodružství Arthura Gordona Pyma

Zařazení:
 • USA
 • Romantismus (1. pol. 19. st.)- období mezi 2 revolucemi-nespokojenost, buřičství
 • Myšlenky nacionalismu, liberalismu
 • Snaha o národní obrození
 • Nespokojenost s politikou
 • Vrací se ke středověku, gotice (vznikají anglické parky, zříceniny, umělé jeskyně)
 • Útěk před společností

Romantický hrdina:
– Touží po ideálu, lásce, která je nedostupná
– Konfliktní
– Nepřizpůsobivý
– Liší se vzhledem
– Často je ztotožněn s autorem, nebo autor vstupuje do děje
– Vzniká lyrická poezie, eposy, romány, povídky (už skoro ne drama)

Srovnání:
Franz Kafka
– Proces
– Proměna

Ladislav Fuks
– Česká poválečná próza
– Imaginativní, psychologická próza – označovány za hororové, psychologické
– Člověk v tísni – z prostředí, doby
– Motivy zoufalství, smrti, bezmocnosti

romány:
Pan Theodor Mundstock
-Žid. úředník, chystá se na koncentrační tábor – bouchá hlavou o zeď, spí na prknech, nosí kufr -> přejede ho německé auto, umírá

Spalovač mrtvol
– Emocionální náboj, psychologický horor
– Zaměstnanec krematoria – přejmenovává lidi, poetista
– Sílí vliv fašismu, začnou ho přesvědčovat, až se sám stane Němcem
– Manželka má židovské předky -> oběsí ji
– Syna pozve do krematoria – utluče ho tyčí, dcera uteče
– Zešílí

Agatha Christie
– Deset malých černoušků

Sir Arthur Conan Doyle
– Příběhy Sherlocka Holmese – Pes Baskervilský

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.