Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid

Na západní frontě klid - Erich Maria Remarque

Autor:
Erich Maria Remarque

Časové zařazení:
20. století  (1916-1918)

Umělecký směr:
realismus

Charakteristika období:
Mnoho autorů se přímo zúčastnilo války. Využívají reportážního postupu a z celého díla vyplývá hlavní myšlenka nesmysluplnosti samotné války. Autoři nezkresleně zachycovali skutečnost a ostře kritizovali nacionalistický přístup některých zaslepených jedinců, kteří viděli východisko v tom nejnešťastnějším bodě a to ve válce. Autoři skvěle nastiňují vývoj hrdinů, kteří postupně přicházejí o své iluze a představy, brzy přicházejí na to, že žádná vyšší otázka národa a boje za něj nestojí za to, aby se na bitevním poli vraždili navzájem mladí lidé, kteří se ničeho nedopustili.
E.M.Remarque patřil mezi spisovatele takzvané ztracené generace. Tito spisovatelé zažili první světovou válku a tuto skutečnost zobrazovali ve svých dílech.
Vyjadřují pocity vojáků po návratu z války (vrátili se duševně zmrzačeni a měli problémy se zařazením se do společnosti).

Nejznámější představitelé:
– Erich Maria Remarque
– Ernest Hemingway
– Francis Scott Fitzgerald
– John Steinbeck
– William Faulkner
 
Život autora:
Erich M. Remarque byl německý spisovatel. Jako osmnáctiletý mladík se účastnil první světové války, právě na západní frontě byl vážně raněn a konec války prožil v lazaretu v Duisburgu. Když se vrátil zpátky, nebyl schopen se opět začlenit do společnosti, byl poznamenán válkou a znechucen přístupem lidí k ní. Navíc nacisté popřeli jeho účast na frontě, označili jej za Žida, protože jeho skutečné jméno bylo Paul Kramer (Remarque pozpátku). Byl označen za literárního zrádce a jeho knihy byly veřejně páleny, protože styl jakým popisoval dění ve válce byl pro vládu značně nevyhovující. Společností zavrhovaný a vládou nesnášený Remarque roku 1939 emigroval do New Yorku, kde získal americké občanství. Umírá roku 1970 ve Švýcarsku.

Další autorova tvorba:
– Tři kamarádi
– Miluj bližního svého
– Jiskra života

Rozbor díla

Literární druh:
– epika

Literární žánr:
– válečný román

Kompozice:
– autor postupuje chronologicky, ale jeho hrdinové se vracejí ve vzpomínkách domů-retrospektiva

Téma:
– nesmysluplnost války

Čas:
– První světová válka

Místo:
– Západní fronta

Námět:
Zruinovaná společnost nesmysluplnou ideologií.
Mladí lidé hnáni do války s přesvědčením, že dělají to nejlepší rozhodnutí ve svém životě.

Motiv:
– zfanatizovaný učitel

Jazyk:
– Profesionalismy,slang-v zákopech mezi vojáky
– Gradace-„ s údivem, pak rozhořčeně a nakonec lhostejně“
– Perifráze“důležitější než čtyři svazky Schopenhauera“
– Frazémy-„aby to z nás vytloukli“
– Výčet; epizeuxis; nepřímá charakteristika; archaismy-ras(osoba, která měla v popisu práce odstraňovat potulné psy)
– spisovný a snadno srozumitelný
úvahové úryvky
– ich-forma poté co hrdina zemře, přechází vypravovaní do er-formy

Název:
Na západní frontě klid – Autor ironicky označuje místo bojiště za klidné, ale téměř všichni hrdinové zde zemřeli.

Hlavní postavy:

Pavel Bäumer – skrze něj nám je vyprávěn příběh, hrdina pochází z nemajetné rodiny (=autoři si vybírali postavy ze všech vrstev)
Pavlovi spolužáci a kamarádi – Tjaden, Westhus, Kropp, Müller a Katczinsky– kteří se pro něj stávají jedinými lidmi, kterým důvěřuje.

Obsah:

Je rok 1916 a s ním i První světová válka. Příběh vypráví o studentech gymnázia, které vlastenecký učitel, svými názory doslova donutí jít do války a pomoct tak německé armádě za každou cenu. Studenti mají zkreslenou představu o tom, co je čeká. Nicméně skupina spolužáků z jedné školy se přihlásí k armádě a podstupují krátký vojenský výcvik, předtím než budou posláni na frontu. Už tam poznávají omezenou povahu jejich velitele (Himmelstossem), který je při každé možné příležitosti šikanuje. Pavel se ale brzy nakrátko vrací domů, kde má nemocnou matku. Začíná si uvědomovat věci, které předtím nevnímal a neviděl. Jeho přátelé začínají umírat, dokonce přímo v jeho náručí. Pavel umírá ztrápený a nešťastný, uvědomuje si chybu, které se dopustili, umírá v den, kde je na Západní frontě vyhlášen KLID.

Ukázka:

Zanedlouho dostává Pavel dovolenou na sedmnáct dní a odjíždí domů. Ostatní mu opravdu závidí, protože po návratu nenastoupí hned na frontu, ale do výcvikového tábora do kursu, takže si pořádně odpočine. Když ale dorazí domů, nemůže se za žádnou cenu odreagovat, pořád myslí na své kamarády a na frontu a k tomu všemu je jeho matka těžce nemocná. Při svém pobytu potká několik známých, ale stále se nemůže vyrovnat s realitou.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.