Jack Kerouac – Na cestě

Na cestě - Jack Kerouac

Název knihy:
Na cestě (z anglického originálu On the Road)

Autor knihy:
Jack Kerouac

Vydalo:
nakladatelství Argo
Rok vydání:
1997

Ukázka:
V hotelu jsme spolu strávili jen dva dny. Došlo mi, že teď, když byl Dean pryč, ztratila o mě
Marylou zájem; to mě jen využívala jako jeho kámoše, aby se dostala blíž k tomu pravýmu.
Začali jsme se hádat. Ale taky jsme strávili celé dvě dlouhé noci v posteli, kde jsem jí líčil své
sny. Vyprávěl jsem jí o velkém hadu, který je zavrtán do země jako červ do jablka a jednoho
dne navrší obrovský kopec, který po něm nazvou Hadí vrch, a on se roztáhne do délky stovek
kilometrů a poleze po Zemi a všechno bude požírat. Řekl jsem jí, že ten had je Satan. ,,A jak
to dopadne?“ zakňourala a pevně se ke mně přitiskla.
,,Jeden svatej, kterej se jmenuje doktor Sax, ho zničí bylinkama, z kterejch právě teď
kdesi ve své chatrči v podzemí Ameriky vaří čarodějnej nápoj. Je možný, že se zjistí, že ten
had je jen slupka plná holubiček, takže až zemře, vyletí z něj obrovský hejno holubic
bělostných jak sperma a ty se rozlítnou na všecky strany a po celým světě roznesou mír.“ Byl
jsem už celej pomatenej hladem a hořkostí.
Jednoho večera Marylou utekla s majitelem jakéhosi nočního klubu. Čekal jsem na ni
podle dohody na druhé straně ulice na rohu Larkin Street a Geary Street a hlady jsem šilhal,
když se najednou naproti vynořila z foyeru přepychového činžáku a s ní její kamarádka,
majitel klubu a nějaký umaštěný starší chlápek žmoulající v ruce svazek bankovek. Původně
tam šla jen za svou kamarádkou. Konečně jsem viděl, jaká to je děvka. I když mě tam na tom
rohu viděla, ani se po mně neohlídla. Kráčela na svých útlých nožkách ke cadillaku,
nastoupila a byli pryč. Tak jsem tady zbyl úplně sám a bez ničeho.

Kdy a kde se odehrává děj úryvku?
Ukázka je z konce druhé kapitoly, kdy spolu cestovali Sal, Dean a Marylou. Po pár dnech v NewOrleans se vydali do Kalifornie do města San Franciska. Dean byl už delší dobu rozhádaný s Marylou a měl v plánu se vrátit ke Camille. Toho chtěl využít Sal a dát se dohromady s Marylou, která se mu líbila. Ta mu dávala najevo, že by do toho šla. Jakmile přijeli do San Franciska, Dean se odtrhnul od Sala s Marylou a odešel ke Camille. Sal s Marylou tam zůstali sami, úplně bez peněz, ale nic jim nebránilo v tom být spolu. Po týdnu, co jen sháněli peníze Salovi došlo, že o něj nemá Marylou vůbec zájem a jen ho využívala. Nakonec mu také zdrhla se zbohatlíky a Sal zůstal v San Francisku úplně sám, navíc stále bez peněz. Byl v opravdu špatném stavu, ale nakonec se ho ujal Dean a vzal ho domů ke Camille. U nich Sal strávil nějakou dobu, šli se párkrát pobavit do nočního klubu, ale po nějaké chvíli už Camilla chtěla, aby Sal odjel. Deanovi to bylo jedno, ale poslední noc ho ještě popadly choutky po nějakém dobrodružství, a tak sbalil auto, Marylou a Sala a zajeli do Richmondu. Tam se jim však dovolená vůbec nevyvedla a Sal se s nimi jednoho rána rozloučil a odjel domů do New Yorku. Jejich rozchod nebyl vůbec v dobré náladě, jako by jim ani nebylo líto, že se loučí. A všichni měli pocit, že se také vidí naposled v životě.

Kdy a kde se odehrává děj knihy?
Děj knihy je zasazen do USA 50. let 20. století.

Jaká je hlavní myšlenka knihy?
Román Na cestě se stal biblí beatové generace, jejíž autoři se zabývali, jak už bylo dříve
zmíněno, převážně nevázaným životem plném cestování, seznamování s novými lidmi a celé
řady problémů. Velkou roli zde hrají také drogy, alkohol, sex a jazz. Jedná se v podstatě
o věrný obraz USA v 50. letech 20. století. Jack Kerouac ve skutečnosti představuje hlavního
hrdiny, Sala Paradise, jeho nejlepší přítel Dean Moriarty byl ve skutečnosti také jeho dobrý
přítel, spisovatel Neal Cassady, mj. také proslulý nevázaným životem.
Úryvek se drží stejného tématu, jako celá kniha. Je zde poukázáno na nevázaný,
bezstarostný život hlavních představitelů, kteří žijí život proto, aby si užívali a nikoli proto,
aby byl po morální stránce správný. Netrápí se špatnou finanční situací, střídají práci za prací,
stále jsou na cestách a žijí, jako by nebylo zítřka. Občas se však i zklamou, jako právě
v ukázce Sal, který ztratil veškeré naděje na získání Marylou, jenž se mu líbila.

Literární druh = próza; Literární žánr = román
Jedná se o autobiografický román z Ameriky z 50. let 20. století. Autor v něm popisuje své
cestování z východu na západ USA a veškeré zážitky z cest. Kniha tak nese i jisté znaky
cestopisného románu. Důležitou roli zde hraje také nevázaný životní styl hlavních
představitelů, typický pro tuhle dobu. To je patrné i z ukázky, kdy sotva Sal s Marylou přijeli
do San Franciska, tak mu Marylou utekla s bohatým majitelem klubu.

Stručný obsah knihy

Román Na cestě popisuje příběh hlavního hrdiny Sala Paradise. Na začátku knihy se seznámil
s řadou přátel včetně svérázného Deana Moriartyho, který ho provází takřka celým příběhem.
Kniha je rozdělena do pěti kapitol, ve kterých jsou popisovány cesty Sala do různých končin
USA, jeho setkání se starými, ale i novými přáteli, životní trable a radosti, které prožíval.
V první kapitole se poprvé vydává na cesty. Vydal se do Denveru, odkud po pár dnech
jel do San Franciska, pak do Los Angeles a nakonec domů, do New Yorku.
V kapitole druhé se Sal vydal s tetičkou za příbuznými do Virginie, kde se potkal
s Deanem, se kterým později odcestoval na jih do New Orleans, pak do Kalifornie do San
Franciska, kde se spolu poněkud rozhádali a Sal odjel domů.
V kapitole třetí Sala opět popadly choutky po cestování a tak se vydal znovu do
Denveru. Tam to ovšem nebylo ono, tak se jel udobřit s Deanem do San Franciska. Ten
zrovna neprožíval dobré období, ale byl rád za Salovu přítomnost. Napadlo je, že by se vydali
do Itálie, ale nakonec skončili u cesty ,,pouze“ domů do New Yorku, kam to však vzali přes
Denver, Chicago, Detroit až byli konečně v New Yorku.
V kapitole čtvrté měl Sal dost peněz z prodeje knihy, kterou napsal, a tak se vydal přes
řadu měst do Denveru, kde se opět setkal s řadou starých přátel. Tam Sala napadlo, že by se
vydal do Mexika se Stanem, kterého potkal právě nedávno na cestě do Denveru. Když za nimi
pak přijel i Dean, bylo vše jasné. Tihle tři se vydali do Mexico City. Cesta byla dlouhá a plná
zážitků, zastavili se v San Antoniu, Gregorii až konečně dorazili do Mexico City. Tam ovšem
Sal onemocněl, navíc mu Dean oznámil, že odjíždí zpět do New Yorku a tak tam zůstal jen se
Stanem.
V kapitole páté je popisován Deanův a později i Salův návrat z Mexika domů do New
Yorku. Sal si v New Yorku našel dívku, Dean se přestěhoval za svou bývalou manželkou do
San Franciska. Na konci knihy přijíždí Dean za Salem do New Yorku, ale loučí se za poněkud
zvláštních okolností, kdy Sal odjíždí v autě starého přítele, který Deanovi zakázal nastoupit.
A tak Sal mává ze zadního okýnka Deanovi a naposled se s ním vidí.

Hlavní postavy ukázky:
Sal Paradise:
Hlavní postava celého příběhu, který procestoval téměř celé území USA a
se svými příteli zažil několik dobrodružství. Pocházel z New Yorku, kde bydlel se
svojí tetičkou. Psal román, ze kterého získal peníze a použil je na cestování. Byl
svědomitější než například Dean, ale nechal se snadno strhnout.

Dean Moriarty:
Nejlepší Salův přítel, se kterým prožil řadu dobrodružství, ale i trablů.
Měl přítelkyně Marylou a Camillu, které podle nálady střídal. Camilla se později
stala jeho manželkou, ovšem potom si našel další dívku v New Yorku, Inez, se
kterou se vzal. Ovšem sotva, co si Inez vzal, tak se sbalil a odjel zpět ke Camille.
Celkem měl 4 děti a byl věčně bez peněz. Svérázný, lehkomyslný, do všeho šel po
hlavě, dětství strávil v polepšovně.

Marylou:
Krásná dívka, přítelkyně Deana, se kterým se však později rozhádala tak, že
už se neviděli. Zájem o ni měl chvíli i Sal, ovšem Marylou šla hlavně po penězích
a lepším životě.

Camille:
Druhá přítelkyně Deana, která se později stala jeho manželkou. Bydlela v San
Francisku. Dean se s ní sice rozvedl, ale nakonec s k ní opět vrátil. Celkem mu
porodila dvě děti. Byla milá, dobře vychovaná, starostlivá.

Hlavní postavy knihy:
Ed Dunkel, Galateu Dunkelová:
Manželé, přátelé Sala a Deana. Ed několikrát Galateu utekl, ale ta stále doufala, že se ji vrátí.

Carlo Marks, Roy Johnson, Babe Rawlinsová, Chad King, Tim Gray 
Přátelé Sala z Denveru.

Remi Bancoeur
Starý známý Sala, který za ním přijel do Mill City a pracoval s ním.
Po čase se pohádali a v ne moc dobrém se rozešli. Na konci knihy spolu odjíždí autem na koncert.

Lee Ann
Přítelkyně Remiho Bancoeura.

Terry
Dívka, se kterou se Sal seznámil na cestě ze San Franciska do Los Angeles.
Chvíli spolu byli, ale dlouho jim to nevydrželo.

Inez
Dívka, se kterou se Dean seznámil v New Yorku a zanedlouho se vzali.
Dokonce mu porodila i dítě, ovšem jejich vztah brzy skončil a Dean se vrátil zpět ke Camille.

Stan Shephard
Chlapík, se kterým se Sal seznámil při poslední návštěvě Denveru a poté společně s Deanem odjeli do Mexika.

Pozice vypravěče = ich forma
 vypravěčem je Sal Paradise, který představuje samotného autora Jacka Kerouacka

Jazykové prostředky ukázky:
spisovný jazyk: Vyprávěl jsem jí o velkém hadu, který je zavrtán do země jako červ do jablka a jednoho dne navrší obrovský kopec, který po něm nazvou Hadí vrch, a on se roztáhne do délky stovek kilometrů a poleze po Zemi a všechno bude požírat.
hovorový jazyk: Jeden svatej, kterej se jmenuje doktor Sax, ho zničí bylinkama, z kterejch právě teď kdesi ve své chatrči v podzemí Ameriky vaří čarodějnej nápoj.
vulgarismy: Konečně jsem viděl, jaká to je děvka.
přirovnání: je zavrtán do země jako červ do jablka, hejno holubic bělostných jak sperma
hyperbola: hlady jsem šilhal
cizí slova: foyer
slang: Frisko (= San Francisko)

Autorský styl a jeho zvláštnosti:
Román Na cestě nemá žádnou výraznou zápletku, jedná se spíše o popis jistých událostí během putování skupiny dobrodruhů poválečnou Amerikou.
Zajímavostí je, že Kerouac začal psát román na pět metrů dlouhé tenké role japonského kreslícího papíru, jež našel na půdě a lepil je dohromady do velkých pásů.
Pracoval neúnavně po celé tři týdny, pil jednu kávu za druhou a výsledkem byl jediný, 75 m dlouhý odstavec. Jednalo se o volný proud myšlenek bez jakéhokoliv členění, bez interpunkce a proto také trvalo celých šest let, než se s vydavatelem dohodli na publikovatelné podobě románu.

Kompoziční postupy:
Román Na cestě se skládá z pěti kapitol. Na konci každé kapitoly (s výjimkou 4.) se Sal vrací za tetičkou domů do New Yorku.

Kontext literatury té doby:
Dílo bylo napsáno roku 1951 a vydáno 1957 v USA a spadá tak do tzv. Beat generation. Kromě Kerouaca do tohoto období patří např. Allen Ginsberg (sbírka Kvílení), Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso, William S. Burroughs (nejslavnější román Nahý oběd, dále díla Feťák, Teplouš,), Charles Bukowski (román Hollywood) a další.

Život autora

Jack Kerouac se narodil 12. března 1922 v americkém Massachusetts jako nejmladší ze tří
dětí. Když byly Jackovi čtyři roky, zemřel mu devítiletý bratr, což ho poznamenalo, velmi se
upnul na matku a tento fakt se poté projevil v jeho tvorbě. Později mu onemocněl také otec
a rodina začala být závislá na matce.
Na škole vynikal v americkém fotbale a v atletice, což mu vyneslo stipendium na
Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Později ho však začalo studium zmáhat a začal hojně
navštěvovat jazzové kluby. V roce 1942 se nepohodl s trenérem fotbalu a univerzitu opustil.
V následujících letech sloužil v námořnictvu, poznal také vězení (za krytí vraždy),
nejdůležitějším mezníkem v jeho životě se však stalo setkání s Nealem Cassadym roku 1946,
což navždy ovlivnilo jeho tvorbu.
Za život byl dvakrát ženatý, ovšem ani jedno manželství nevydrželo dlouho. Poté se
Kerouac vydal na cesty skrz Amerikou, kde vystřídal mnoho prací, což se odrazilo také v jeho
díle. Po vydání románu Na cestě se stal slavným a finančně zajištěným. Ovšem
propadl alkoholismu více, než kdykoli předtím a v důsledku toho také 21. října 1969, ve věku
pouhých 47 let, umírá na Floridě.

Další dílo autora:
Poezie:
San Francisco blues, 1954 – Mexico City Blues, 1959
Rozprášené básně, 1971 (sestaveno posmrtně)
Prozaická tvorba:
Mnohem významnější než jeho básnická tvorba, často čerpá ze svých zážitků z doby, kdy se toulal po USA.
Maloměsto, velkoměsto – 1950, též pod názvem Městečko a velkoměsto
Doctor Sax, 1959
Na cestě
– tato tři díla psaná na konci 40. let chtěl původně spojit do trilogie Duolozova legenda
Duolozovy marnosti – román zhruba z poloviny 60. let.
Vize Codyho
Kerouac dále napsal několik cestopisných děl, tzv. reportáže ze silnice, kde popisuje své
zážitky z cest po USA:
Osamělý poutník
Dharmoví tuláci – 1958 – tato kniha velice ovlivnila hnutí hippies
Říjen v železniční zemi
Podzemníci – 1953 (vydáno 1957) – dílo bylo napsáno během 3 dnů v benzendrinovém
opojení a pojednává o autorově milostném vztahu s černoškou
Maggie Cassidyová – 1959
Andělé pustiny – psáno v letech 1951 – 1961
Big Sur – 1962
Satori v Paříži – 1966
Mag – 1984

Další druhy umění této doby:
výtvarné umění: ve výtvarném umění vznikl v 50. letech 20. století významný umělecký směr pop art. Charakteristické pro něj je přejímání motivů i techniky z předmětů denní potřeby, inspirace velkoměstskou kulturou a jejími vizuálními projevy (fotografie, film, …). Vznikl v Londýně a New Yorku a mezi hlavní představitele se řadí Andy Warhol, Jasper Johns, Claes Oldenburg ad.
hudba: K nejoblíbenějším žánrům této doby patřil v Americe jednoznačně jazz, jehož prvky se v díle také často objevují. Legendárním představitelem jazzu je Louis Armstrong
kinematografie: Kinematografie v USA nebyla v 50. letech 20. století na nejvyšší úrovni, najde se však pár filmových skvostů z té doby, jako např. Dvanáct rozhněvaných můžu (1957), kde se představila tehdejší hvězda kinematografie, Henry Fonda.

Inspirace díla v jiném druhu umění
Román Na cestě zatím nemá žádné filmové zpracování. Ovšem momentálně probíhá natáčení věrné adaptace tohoto románu brazilským režisérem Walterem Sallesem, jehož premiéra je plánovaná na rok 2012.

Ovlivnilo dílo další vývoj literatury?
v USA: Beat generation: Odmítali společnost, disciplínu, dobré mravy i morálku, vysmívali se tradičním americkým hodnotám, jakými jsou rodina či bohatství. Prosazují svobodný, nevázaný život, kde nejsou drogy, chlast ani nevázaný sex ničím výjimečným. To vše se věrně přenášelo do literatury a román Na cestě je vzorovým příkladem.
v Británii: „rozhněvaní mladí muži“: Svojí nepřizpůsobivostí směřovali proti zavedenému anglickému pořádku, konvencím, společenské hierarchii apod. Jejich díla jsou ostrou a štiplavou sociální kritikou, avšak i přes svůj protest zůstávají v jistých mezích anglické společnosti, a tak se zde nevyskytuje např. potulný život plný drogové a sexuální nevázanosti jako v případě beatniků.
příkladem jsou Kingsley Amis, John Wain, John Osbourne, John Braine
dále se ve světě literatury objevovaly směry jako nový román (ve Francii), absurdní literatura (př. Samuel Beckett), magický realismus (Gabriel García Márquez), postmodernismus (Umberto Eco) ad.

Jak bylo dílo přijato tehdy a dnes?
Přestože vydavatelé nechtěli rukopis Na cestě dlouho přijmout, protože jim vadila jeho forma, chybějící interpunkce apod., tak se brzy po vydání stal slavným a Jacka Kerouacka proslavil a také finančně zajistil (což se mu nakonec stalo bohužel osudným). Dnes je tento román vnímán velmi pozitivně a dokonce byl prestižním americkým časopisem Time vybrán mezi stovku nejlepších anglicky psaných románů vydaných mezi lety 1923 až 2005.

Jak na dílo reagovala kritika?
Uměleckými kritiky bylo dílo přijato velmi kladně a to zejména proto, jak se Kerouackovi podařilo opravdu věrně zachytit obraz Ameriky v 50. letech 20. století. Na knize je také ceněno to, jak dokázal autor mistrovsky zachytit jednotlivé postavy, které měly své skutečné předlohy. Na cestě se stalo doslova biblí beatové generace.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.