1. Platební styk

1. Platební styk

Dělení platebního styku:

  1. Hotovostní
  2. Bezhotovostní

1) Hotovostní platební styk Þ POKLADNA

– skupina 21, účet 211

– dokladem je příjmový pokladní doklad (PPD) a výdajový pokladní doklad (PPD)

plná hmotná odpovědnost → odpovídá za svěřenou hotovost v plné výši a hradí případné rozdíly

pokladní skontro → kontrola, při které se porovnává skutečná hotovost se zůstatkem v pokladní knize

pokladní kniha → hlavní evidence peněz v hotovosti

Inventarizační rozdíly

  • inventarizace = porovnávání skutečného stavu se stavem účetním
  • inventura = zjištění skutečného stavu

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.