12. Daně

12. Daně

 • účtují se ve 3 účtové třídě, ve skupině 34
 • jsou to pasivní účty, které mohou mít aktivní zůstatek
341 – Daň z příjmu
 • daň z příjmu účetní jednotky (daň z příjmu z příjmu ze zisku)
 • během účetního období mohou platit účetní jednotky zálohy na daň z příjmu
 • platbu zálohy účtujeme:
  • MD – 341 Daň z příjmu
  • D – 221 Bankovní účet; 211 Pokladna
 • po zaplacení zálohy má účetní jednotka pohledávku vůči finančnímu úřadu → zůstatek je na MD
 • po skončení účetního období, účetní jednotka zjistí svoji daňovou povinnost (výnosy – náklady = hospodářský výsledek → zisk nebo ztráta → hospodářský výsledek upravíme o daňové výnosy a náklady) např. dary, manka a škody, 528, 513, 549, 569, 582, 543, 559

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.