16. Časové rozlišení

16. Časové rozlišení

  • v průběhu účetního období dochází k tomu, že účetní jednotka obdrží nebo vyhotoví doklady, které se netýkají daného účetního období, týkají se buď příštího období (v prosinci dojde FA na leden) nebo se může týkat minulého období (v lednu dojde FA za inzerát v prosinci)
  • v jiném časovém období vzniká náklad a výdaj anebo naopak příjem a výnos
  • v žádném případě nelze zaúčtovat tyto doklady do 6 nebo 5 třídy
  • pro zaúčtování těchto případů využíváme tzv. časové rozlišování → účtujeme do 3 účtové třídy (skupina 38)

Výjimky:
– v ČR se nemusí používat v případě, že se jedná:
   a) o nevýznamné částky
   b) o pravidelně se opakující poplatky

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.