19. Účetní uzávěrka

13. Účetní uzávěrka

  • účetní uzávěrkou končí práce při vedení účetnictví → k 31.12. → uzavíráme účetnictví
  • představuje uzavření účtů převodem jejich zůstatků na 702 – Konečný účet rozvažný, 710 – Účet zisků a ztrát

Před uzavřením účtů je nutné provést:
1) Inventarizaci
2) Doúčtování chybějících účetních případů
3) Zjištění hospodářského výsledku
4) Výpočet a zaúčtování daně z příjmu
5) Uzavření účtů → účetní uzávěrka

1) INVENTARIZACE
– proces, který začíná inventurou Inventura:
   a) fyzická
   b) dokladová (u pohledávek a závazků, mzdy, BÚ, úvěry, zaknihované CP)
– výsledky inventury porovnáme se zápisem v účetnictví
– zjistíme inventarizační rozdíly
– zaúčtování inventarizačních rozdílů do období, kterého se týkají
– inventarizace se provádí u všech rozvahových účtů

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.